Create Invoice

PMT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PMT
PIN 35840293
TIN 2021680507
VAT number SK2021680507
Date create 12 July 2002
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PMT
Šustekova 49
85104
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 780 674 €
Profit 14 944 €
Capital 523 570 €
Own capital 153 197 €
Contact Information
Email pmt@pmt.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 388,915
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 388,246
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 211,229
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 190,048
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 190,048
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,181
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 177,017
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 7,092
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 169,925
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 669
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 669
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 388,915
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 168,141
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 13,280
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 13,280
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 563
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 563
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 139,354
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 195,491
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -56,137
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,944
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 220,750
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 86
9. Liabilities from social fund (472) 86
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 209,056
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 209,056
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 209,056
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 11,608
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 11,608
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 24
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 24
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,780,699
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,780,674
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,780,674
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,761,344
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 422
D. Services (účtová group of 51) 1,760,814
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 38
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,330
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,438
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 25
2. Other interest income (662A) 25
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 100
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 100
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -75
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,255
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 4,311
R.1. Income tax expense current (591, 595) 4,311
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,944
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35840293 TIN: 2021680507 VAT number: SK2021680507
 • Registered seat: PMT, Šustekova 49, 85104, Bratislava
 • Date create: 12 July 2002
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Peter Ďurček Gorazdova 1316/4 Bánovce nad Bebravou 957 04 25.06.2008
  Mgr. art Darina Kyselová Kapicova 1193/4 Bratislava 851 01 03.10.2012
  JUDr. Lucia Tandlich Galvaniho 1600/25a Bratislava 821 04 01.02.2014
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Markíza - Slovakia, s. r. o. 4 183 € (31.5%) Bratislava 843 56
  Asociácia mediálnych agentúr /AMA/ 1 328 € (10%) Fraňa Kráľa 12 Bratislava 811 01
  C.E.N. s.r.o. 1 461 € (11%) Bratislava 821 05
  MAC TV s.r.o. 2 125 € (16%) Bratislava 831 01
  Rozhlas a televízia Slovenska 4 183 € (31.5%) Bratislava 845 45
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.03.2014Nové sidlo:
   Šustekova 49 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Lucia Tandlich Galvaniho 1600/25a Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.02.2014
   24.03.2014Zrušené sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Zlámalová Vajnorská 43 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 12.07.2002
   09.11.2012Nový štatutárny orgán:
   Mgr. art Darina Kyselová Kapicova 1193/4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 03.10.2012
   08.11.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ondro Stummerova 1838/40 Topoľčany 955 01 Vznik funkcie: 05.08.2011
   20.09.2012Noví spoločníci:
   Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina Bratislava 845 45
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ondro Stummerova 1838/40 Topoľčany 955 01 Vznik funkcie: 05.08.2011
   19.09.2012Zrušeny spoločníci:
   Slovenská televízia Mlynská dolina Bratislava 845 45
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jaroslav Ždiňák Veternicova 24 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.10.2006
   30.09.2008Noví spoločníci:
   Markíza - Slovakia, s. r. o. Bratislavská 1/A Bratislava 843 56
   C.E.N. s.r.o. IČO: 35 780 886 Gagarinova 12 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Ďurček Gorazdova 1316/4 Bánovce nad Bebravou 957 04 Vznik funkcie: 25.06.2008
   29.09.2008Zrušeny spoločníci:
   C.E.N. s.r.o. IČO: 35 780 886 Župné nám. 3 Bratislava 811 03
   Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o. IČO: 34 128 611 Blatné 18 Blatné 900 82
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Sedláková Martinengova 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 30.01.2003
   17.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jaroslav Ždiňák Veternicova 24 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.10.2006
   16.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Košút Bagarova 2 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 30.01.2003
   29.12.2005Noví spoločníci:
   Slovenská televízia Mlynská dolina Bratislava 845 45
   28.12.2005Zrušeny spoločníci:
   SCHUBERT & partners, k.s. (zapísaný v Obchodnom registri OS Nitra, Odd. Sr, Vložka č. 57/N) IČO: 34 117 709 Školská 7 Tlmače 935 21
   01.09.2005Nové sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   MAC TV s.r.o. IČO: 00 618 322 Brečtanová 1 Bratislava 831 01
   31.08.2005Zrušené sidlo:
   Vansovej 2 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice IČO: 00 618 332 Grešáková 10 Košice
   23.08.2003Nové predmety činnosti:
   prieskum sledovanosti audiovizuálnych médií prostredníctvom monitorovacích technických zariadení umiestnením priamo u respondenta
   prieskum trhu a verejnej mienky
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   automatizovanie spracovanie údajov
   Noví spoločníci:
   Asociácia mediálnych agentúr /AMA/ IČO: 36 065 811 Fraňa Kráľa 12 Bratislava 811 01
   C.E.N. s.r.o. IČO: 35 780 886 Župné nám. 3 Bratislava 811 03
   Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o. IČO: 34 128 611 Blatné 18 Blatné 900 82
   SCHUBERT & partners, k.s. (zapísaný v Obchodnom registri OS Nitra, Odd. Sr, Vložka č. 57/N) IČO: 34 117 709 Školská 7 Tlmače 935 21
   MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice IČO: 00 618 332 Grešáková 10 Košice
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Košút Bagarova 2 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 30.01.2003
   Mgr. Mária Sedláková Martinengova 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 30.01.2003
   22.08.2003Zrušeny spoločníci:
   SCHUBERT & partners, k.s. (zapísaný v Obchodnom registri OS Nitra, Odd. Sr, Vložka č. 57/N) IČO: 34 117 709 Školská 7 Tlmače 935 21
   Mgr. Zuzana Zlámalová Vajnorská 43 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Schubert, , CSc. Bellova 82/A Bratislava Vznik funkcie: 12.07.2002 Skončenie funkcie: 30.01.2003
   12.07.2002Nové obchodné meno:
   PMT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vansovej 2 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   SCHUBERT & partners, k.s. (zapísaný v Obchodnom registri OS Nitra, Odd. Sr, Vložka č. 57/N) IČO: 34 117 709 Školská 7 Tlmače 935 21
   Mgr. Zuzana Zlámalová Vajnorská 43 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Stanislav Schubert, , CSc. Bellova 82/A Bratislava Vznik funkcie: 12.07.2002 Skončenie funkcie: 30.01.2003
   Mgr. Zuzana Zlámalová Vajnorská 43 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 12.07.2002