Create Invoice

TRACER - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TRACER
Status Destroyed
PIN 35841036
TIN 2020262673
Date create 26 July 2002
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat TRACER
Staré Grunty 53
84104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35841036 TIN: 2020262673
 • Registered seat: TRACER, Staré Grunty 53, 84104, Bratislava
 • Date create: 26 July 2002
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.08.2013Zrušené obchodné meno:
   TRACER, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 53 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Malík - predseda predstavenstva Záhradnícka 1026/59 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 15.04.2009
   11.11.2009Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - okrem vybraných činností v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum verejnej mienky
   prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení
   prenájom a požičiavanie motorových vozidiel
   technicko-organizačné zabezpečenie výroby z audio a video programov v súlade s autorskými právami v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie /predaj hotových programov/ a prenájom software so súhlasom autora
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie dátových služieb prostredníctvom jednotnej telefonnej siete - internetová čitáreň
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
   maliarske práce
   baliace činnosti
   organizačné zabezpečenie výstav, kurzov, školení a súťaží
   prekladateľské a tlmočníske služby v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne - kancelárske služby
   obstaranie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
   demolačné a zemné práce /bez použitia výbušnín/
   preklad nákladov, skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
   poskytovanie prechodného ubytovania - ubytovacie služby
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   záložna
   sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľnosti (realitná činnosť)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
   organizovanie kultúrnych podujatí
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   23.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Štefan Malík - predseda predstavenstva Záhradnícka 1026/59 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 15.04.2009
   22.04.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Čonka - predseda predstavenstva 40 Blatno 430 01 Česká republika Vznik funkcie: 17.12.2008
   13.01.2009Nový štatutárny orgán:
   Michal Čonka - predseda predstavenstva 40 Blatno 430 01 Česká republika Vznik funkcie: 17.12.2008
   12.01.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Puškár - predseda predstavenstva Kpt. Jána Rašu 15 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 23.01.2006
   17.06.2006Nové sidlo:
   Staré Grunty 53 Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   záložna
   sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľnosti (realitná činnosť)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
   organizovanie kultúrnych podujatí
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   16.06.2006Zrušené sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Maroš Kubala - podpredseda predstavenstva 135 Ilija 969 03 Vznik funkcie: 23.01.2006
   Marianna Pružinská - člen 45 Kopernica 967 01 Vznik funkcie: 26.07.2002
   10.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Maroš Kubala - podpredseda predstavenstva 135 Ilija 969 03 Vznik funkcie: 23.01.2006
   Peter Puškár - predseda predstavenstva Kpt. Jána Rašu 15 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 23.01.2006
   09.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Pažitný - člen Bajkalská ulica číslo 2337 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 26.07.2002
   Róbert Plavák - člen Oravský Podzámok 256 Dolný Kubín Vznik funkcie: 26.07.2002
   26.07.2002Nové obchodné meno:
   TRACER, a.s.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - okrem vybraných činností v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum verejnej mienky
   prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení
   prenájom a požičiavanie motorových vozidiel
   technicko-organizačné zabezpečenie výroby z audio a video programov v súlade s autorskými právami v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie /predaj hotových programov/ a prenájom software so súhlasom autora
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie dátových služieb prostredníctvom jednotnej telefonnej siete - internetová čitáreň
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
   maliarske práce
   baliace činnosti
   organizačné zabezpečenie výstav, kurzov, školení a súťaží
   prekladateľské a tlmočníske služby v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne - kancelárske služby
   obstaranie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
   demolačné a zemné práce /bez použitia výbušnín/
   preklad nákladov, skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
   poskytovanie prechodného ubytovania - ubytovacie služby
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Pažitný - člen Bajkalská ulica číslo 2337 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 26.07.2002
   Róbert Plavák - člen Oravský Podzámok 256 Dolný Kubín Vznik funkcie: 26.07.2002
   Marianna Pružinská - člen 45 Kopernica 967 01 Vznik funkcie: 26.07.2002