Create Invoice

EURO - HOLDING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EURO - HOLDING
PIN 35844027
TIN 2021687250
Date create 23 September 2002
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EURO - HOLDING
Salka 119
94361
Bratislava
Financial information
Capital 163 055 €
Own capital -113 033 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 163,055
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 143,242
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 143,242
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 88,074
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 55,168
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,813
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 19,813
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 19,536
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 277
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 163,055
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -113,033
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -119,672
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 21,367
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -141,039
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 276,088
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 16,531
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 16,531
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 16,531
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 259,557
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 14,244
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,244
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 245,405
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 199
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -291
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 0
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 0
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4258391.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35844027 TIN: 2021687250
 • Registered seat: EURO - HOLDING, Salka 119, 94361, Bratislava
 • Date create: 23 September 2002
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.01.2010Nové sidlo:
   Salka 119 Salka 943 61
   07.01.2010Zrušené sidlo:
   Zámocká 30 Bratislava 811 01
   06.02.2009Nové sidlo:
   Zámocká 30 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Katalin Herczegné Míves Leľa 65 Leľa 943 65
   Nový štatutárny orgán:
   Katalin Herczegné Míves Leľa 65 Leľa 943 65 Vznik funkcie: 19.01.2009
   05.02.2009Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Csaba Dicsö Sárpatak u 4. 8. em 31. ajtó Budapešť 1048 Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Csaba Dicsö Sárpatak u 4. 8. em 31. ajtó Budapešť 1048 Maďarská republika Vznik funkcie: 12.09.2006
   21.09.2006Noví spoločníci:
   Csaba Dicsö Sárpatak u 4. 8. em 31. ajtó Budapešť 1048 Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   Csaba Dicsö Sárpatak u 4. 8. em 31. ajtó Budapešť 1048 Maďarská republika Vznik funkcie: 12.09.2006
   20.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Csaba Discö Wagensburg Str. 12 D-Gerstetten SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Benedikt Orosz Nová Ves 2219/14 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 21.04.2005
   05.05.2005Nové obchodné meno:
   EURO - HOLDING, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Csaba Discö Wagensburg Str. 12 D-Gerstetten SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Benedikt Orosz Nová Ves 2219/14 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 21.04.2005
   04.05.2005Zrušené obchodné meno:
   REAL STAV SK spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   inžinierska činnosť v stavebnícte, okrem vybraných činností v stavebníctve
   výroba montáž oceľových a kovových konštrukcií stavebného charakteru
   výroba stavebných dielcov
   poradenská činnosť v stavebníctve
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava 821 09
   Martina Grešová Majerníkova 28 Bratislava 841 05
   Miloš Milanovič Partizánska 1282/17 Dubnica nad Váhom 018 41
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 23.09.2002
   Martina Grešová Majerníkova 28 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.09.2002
   Miloš Milanovič Partizánska 1282/17 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 23.09.2002
   23.09.2002Nové obchodné meno:
   REAL STAV SK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   inžinierska činnosť v stavebnícte, okrem vybraných činností v stavebníctve
   výroba montáž oceľových a kovových konštrukcií stavebného charakteru
   výroba stavebných dielcov
   poradenská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava 821 09
   Martina Grešová Majerníkova 28 Bratislava 841 05
   Miloš Milanovič Partizánska 1282/17 Dubnica nad Váhom 018 41
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 23.09.2002
   Martina Grešová Majerníkova 28 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.09.2002
   Miloš Milanovič Partizánska 1282/17 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 23.09.2002