Create Invoice

EURO - HOLDING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EURO - HOLDING
PIN 35844027
TIN 2021687250
Date create 23 September 2002
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EURO - HOLDING
Salka 119
94361
Bratislava
Financial information
Capital 163 055 €
Own capital -113 033 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 163,055
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 143,242
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 143,242
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 88,074
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 55,168
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,813
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 19,813
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 19,536
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 277
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 163,055
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -113,033
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -119,672
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 21,367
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -141,039
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 276,088
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 16,531
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 16,531
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 16,531
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 259,557
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 14,244
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,244
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 245,405
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 199
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -291
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 0
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 0
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4258391.tif
Date of updating data: 25.06.2015
  • PIN :35844027 TIN: 2021687250
  • Registered seat: EURO - HOLDING, Salka 119, 94361, Bratislava
  • Date create: 23 September 2002
    • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
      08.01.2010Nové sidlo:
      Salka 119 Salka 943 61
      07.01.2010Zrušené sidlo:
      Zámocká 30 Bratislava 811 01
      06.02.2009Nové sidlo:
      Zámocká 30 Bratislava 811 01
      Noví spoločníci:
      Katalin Herczegné Míves Leľa 65 Leľa 943 65
      Nový štatutárny orgán:
      Katalin Herczegné Míves Leľa 65 Leľa 943 65 Vznik funkcie: 19.01.2009
      05.02.2009Zrušené sidlo:
      Račianska 66 Bratislava 831 02
      Zrušeny spoločníci:
      Csaba Dicsö Sárpatak u 4. 8. em 31. ajtó Budapešť 1048 Maďarská republika
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Csaba Dicsö Sárpatak u 4. 8. em 31. ajtó Budapešť 1048 Maďarská republika Vznik funkcie: 12.09.2006
      21.09.2006Noví spoločníci:
      Csaba Dicsö Sárpatak u 4. 8. em 31. ajtó Budapešť 1048 Maďarská republika
      Nový štatutárny orgán:
      Csaba Dicsö Sárpatak u 4. 8. em 31. ajtó Budapešť 1048 Maďarská republika Vznik funkcie: 12.09.2006
      20.09.2006Zrušeny spoločníci:
      Csaba Discö Wagensburg Str. 12 D-Gerstetten SRN
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Benedikt Orosz Nová Ves 2219/14 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 21.04.2005
      05.05.2005Nové obchodné meno:
      EURO - HOLDING, spol. s r.o.
      Noví spoločníci:
      Csaba Discö Wagensburg Str. 12 D-Gerstetten SRN
      Nový štatutárny orgán:
      Benedikt Orosz Nová Ves 2219/14 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 21.04.2005
      04.05.2005Zrušené obchodné meno:
      REAL STAV SK spol. s r.o.
      Zrušeny predmety činnosti:
      uskutočňovanie stavieb a ich zmien
      uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
      výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
      inžinierska činnosť v stavebnícte, okrem vybraných činností v stavebníctve
      výroba montáž oceľových a kovových konštrukcií stavebného charakteru
      výroba stavebných dielcov
      poradenská činnosť v stavebníctve
      Zrušeny spoločníci:
      Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava 821 09
      Martina Grešová Majerníkova 28 Bratislava 841 05
      Miloš Milanovič Partizánska 1282/17 Dubnica nad Váhom 018 41
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 23.09.2002
      Martina Grešová Majerníkova 28 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.09.2002
      Miloš Milanovič Partizánska 1282/17 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 23.09.2002
      23.09.2002Nové obchodné meno:
      REAL STAV SK spol. s r.o.
      Nové sidlo:
      Račianska 66 Bratislava 831 02
      Nová právna forma:
      Spoločnosť s ručením obmedzeným
      Nové predmety činnosti:
      kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
      kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
      sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
      uskutočňovanie stavieb a ich zmien
      uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
      výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
      inžinierska činnosť v stavebnícte, okrem vybraných činností v stavebníctve
      výroba montáž oceľových a kovových konštrukcií stavebného charakteru
      výroba stavebných dielcov
      poradenská činnosť v stavebníctve
      Noví spoločníci:
      Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava 821 09
      Martina Grešová Majerníkova 28 Bratislava 841 05
      Miloš Milanovič Partizánska 1282/17 Dubnica nad Váhom 018 41
      Nový štatutárny orgán:
      konatelia
      Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 23.09.2002
      Martina Grešová Majerníkova 28 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.09.2002
      Miloš Milanovič Partizánska 1282/17 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 23.09.2002