Create Invoice

JK Gabčíkovo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name JK Gabčíkovo
PIN 35844761
TIN 2020288446
VAT number SK2020288446
Date create 03 October 2002
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat JK Gabčíkovo
Patašská 586
93005
Bratislava
Financial information
Sales and income 8 421 904 €
Profit 1 359 482 €
Capital 13 713 744 €
Own capital 10 673 157 €
Contact Information
Email info@dekany.sk
Phone(s) 0315509716, 0315509717, 0315509718
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 13,167,439
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 10,603,610
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 670
2. Software (013) - /073, 091A/ 670
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 10,602,940
A.II.1. Land (031) - /092A/ 4,127,964
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 5,168,341
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 927,993
5. Basic herd and draft animals (026) - /086, 092A/ 210,252
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 59,481
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 108,909
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,505,954
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 2,021,680
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 213,039
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 154,658
3. Products (123) - /194/ 804,194
4. Animals (124) - /195/ 849,789
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 26,046
8. Deferred tax asset (481A) 26,046
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 56,112
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 6,898
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,898
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48,522
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 692
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 402,116
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,593
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 400,523
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 57,875
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 6,589
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 51,139
4. Accrued income short-term (385A) 147
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 13,167,439
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,332,638
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 8,664,242
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 8,664,242
A.III. Other capital funds (413) 592,582
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 173,319
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 173,319
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 543,013
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 543,013
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,359,482
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 454,274
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 13,324
9. Liabilities from social fund (472) 13,324
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 13,000
2. Other provisions (459A, 45X) 13,000
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 108,230
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 201,892
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 150,715
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 150,715
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 28,351
7. Liabilities from social insurance (336) 18,741
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,754
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 331
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 31,148
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 22,806
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,342
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 86,680
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,380,527
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 1,509
3. Deferred revenue long-term (384A) 1,232,235
4. Deferred income short-term (384A) 146,783
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 7,149,945
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 8,421,904
II. Revenues from sales of own products (601) 6,439,095
III. Revenues from sale of services (602, 606) 35,329
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -246,063
V. Activation (účtová a group of 62) 1,181,183
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 347,794
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 664,566
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,686,578
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 3,770,208
D. Services (účtová group of 51) 862,938
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 628,125
E.1. Wages and salaries (521, 522) 443,657
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 157,882
4. Social expenses (527, 528) 26,586
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 99,094
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,036,373
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,036,373
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 165,421
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 89
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124,330
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,735,326
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,776,398
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 341
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 215
2. Other interest income (662A) 215
XII. Foreign exchange gains (663) 126
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 30,336
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 20,770
2. Other expense (562A) 20,770
O. Exchange rate losses (563) 2,325
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 7,241
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -29,995
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,705,331
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 345,849
R.1. Income tax expense current (591, 595) 383,071
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -37,222
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,359,482
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35844761 TIN: 2020288446 VAT number: SK2020288446
 • Registered seat: JK Gabčíkovo, Patašská 586, 93005, Bratislava
 • Date create: 03 October 2002
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.06.2004Nové sidlo:
   Patašská 586 Gabčíkovo 930 05
   Noví spoločníci:
   HOSPODA INVEST A/S Ostergardsvej 23, Vamdrup Hjarup 6580 Dánsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rozália Koczóová Cintorínska 648/37 Gabčíkovo 930 05 Vznik funkcie: 10.06.2004
   Kurt Helge Johansen Gillesbjergvej 10 Rudkobing Dánsko Vznik funkcie: 10.06.2004
   29.06.2004Zrušené sidlo:
   Panská 27 Bratislava 816 06
   Zrušeny spoločníci:
   HOSPODA INVEST A/S Ostergardsvej 23, Vamdrup Hjarup Dánsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Paule Opavská 26/A Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 03.10.2002
   08.08.2003Nové predmety činnosti:
   pestovanie plodín vrátane obilnín a kukurice a ich predaj
   chov zvierat vrátane ošípaných a hovädzieho dobytka a ich predaj
   produkcia a predaj mlieka
   Noví spoločníci:
   HOSPODA INVEST A/S Ostergardsvej 23, Vamdrup Hjarup Dánsko
   07.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Paule Opavská 26/A Bratislava 831 03
   03.10.2002Nové obchodné meno:
   JK Gabčíkovo s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 27 Bratislava 816 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Paule Opavská 26/A Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Paule Opavská 26/A Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 03.10.2002