Create Invoice

Lentimex International - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Lentimex International
PIN 35845228
TIN 2021692398
VAT number SK2021692398
Date create 15 October 2002
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Lentimex International
Kováčska 8
04001
Bratislava
Financial information
Sales and income 10 557 732 €
Profit -363 643 €
Capital 5 993 712 €
Own capital 1 217 345 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,165,175
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 6,606
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 6,606
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 6,606
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,157,990
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 68,470
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,801
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 57,669
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,614,087
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,434,918
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,434,918
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 150
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 179,019
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 475,433
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 553
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 474,880
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 579
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 579
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,165,175
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 853,702
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,050
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,050
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,204,656
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,204,656
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -363,643
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,311,473
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,566
9. Liabilities from social fund (472) 3,547
12. Deferred tax liability (481A) 19
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,290,906
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,272,384
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,272,384
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 9,313
7. Liabilities from social insurance (336) 6,077
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,028
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,104
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 17,001
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 17,001
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 9,204,774
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 10,557,732
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 9,204,774
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,352,958
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,826,587
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 8,033,331
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 16,610
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 2,664
D. Services (účtová group of 51) 989,115
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 190,135
E.1. Wages and salaries (521, 522) 140,449
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 48,204
4. Social expenses (527, 528) 1,482
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 393
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 2,175
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 2,175
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -63,491
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,655,655
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -268,855
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 163,054
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 514
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 467
2. Other interest income (662A) 467
XII. Foreign exchange gains (663) 47
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,462
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 6,867
2. Other expense (562A) 6,867
O. Exchange rate losses (563) 909
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 12,686
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,948
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -288,803
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 74,840
R.1. Income tax expense current (591, 595) 45,765
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 29,075
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -363,643
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35845228 TIN: 2021692398 VAT number: SK2021692398
 • Registered seat: Lentimex International, Kováčska 8, 04001, Bratislava
 • Date create: 15 October 2002
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.01.2015Nové sidlo:
   Kováčska 8 Košice 040 01
   08.01.2015Zrušené sidlo:
   Krajná 86 Bratislava 821 04
   30.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Nina Šidalová Jeséniova 48 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 26.10.2007
   25.01.2011Nový štatutárny orgán:
   Karol Šidala Devín 4051 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 13.12.2010
   12.12.2007Noví spoločníci:
   LOGICINVEST S.A. rue Charles Martel 50 Luxembourg 2134 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Dagmar Šidalová Jeséniova 48 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 26.10.2007
   Nina Šidalová Jeséniova 48 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 26.10.2007
   11.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Lentimex International SA, boulevard des Philosophes 17, c/CF Compagnie Fiduciaire de Gestion SA Ženeva Švajčiarsko
   15.10.2002Nové obchodné meno:
   Lentimex International s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krajná 86 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Lentimex International SA, boulevard des Philosophes 17, c/CF Compagnie Fiduciaire de Gestion SA Ženeva Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Šidala Jeséniova 48 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 15.10.2002