Create Invoice

Prevádzková vodárenská Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Prevádzková vodárenská Bratislava
Status Destroyed
PIN 35846135
Date create 24 October 2002
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Prevádzková vodárenská Bratislava
Primaciálne námestie 1
81499
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35846135
 • Registered seat: Prevádzková vodárenská Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499, Bratislava
 • Date create: 24 October 2002
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.10.2005Zrušené obchodné meno:
   Prevádzková vodárenská spoločnosť Bratislava, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Primaciálne námestie 1 Bratislava 814 99
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľská činnosť spojená so správou hnuteľného a nehnuteľného majetku
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   prípravné práce pre stavbu, zemné a búracie práce
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadom
   nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
   poskytovanie prechodného ubytovania
   organizovanie školení, kurzov, seminárov a vzdelávacích podujatí
   výskum a vývoj v oblasti vodovodov a kanalizácií
   inžinierska činnosť v oblasti výstavby vodovodov a kanalizácií
   kontrola a čistenie kanalizácie
   regenerácia vodohospodárskych zariadení a prehliadky vrtov, vodovodných a odpadových potrubí
   výroba pitnej a úžitkovej vody
   stáčanie prírodnej a minerálnej vody
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Martin Lacko - člen Eisnerova 6139/38 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 24.10.2002
   Ing. Ladislav Šutý - predseda Súťažná 1118/10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 22.01.2003
   Mgr. Ján Mikuš - člen Votrubova 8 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 14.03.2003
   Zoltán Szabó - člen ul. 8. Mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 14.03.2003
   RNDr. Oto Nevický - člen Amurská 49 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 10.09.2003
   RNDr. Alexander Berkovič - člen Balkánska 78 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 10.09.2003
   24.02.2005Nové obchodné meno:
   Prevádzková vodárenská spoločnosť Bratislava, a.s. v likvidácii
   23.02.2005Zrušené obchodné meno:
   Prevádzková vodárenská spoločnosť Bratislava, a.s.
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Oto Nevický - člen Amurská 49 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 10.09.2003
   RNDr. Alexander Berkovič - člen Balkánska 78 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 10.09.2003
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Fialík - člen Jasovská 43 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 14.03.2003
   Eva Stanková - členka Janického 2 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.03.2003
   26.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Fialík - člen Jasovská 43 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 14.03.2003
   Eva Stanková - členka Janického 2 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.03.2003
   Ing. Ladislav Šutý - predseda Súťažná 1118/10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 22.01.2003
   Mgr. Ján Mikuš - člen Votrubova 8 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 14.03.2003
   Zoltán Szabó - člen ul. 8. Mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 14.03.2003
   25.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Ďurkovský - predseda Klobučnícka 442/2 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 24.10.2002
   Ing. Ján Hanko - člen Haanova 2685/4 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 24.10.2002
   Ing. Oliver Paradeiser - člen Lazaretská 2395/5 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 24.10.2002
   PhDr. Branislav Záhradník - člen Veternicová 3162/12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 24.10.2002
   24.10.2002Nové obchodné meno:
   Prevádzková vodárenská spoločnosť Bratislava, a.s.
   Nové sidlo:
   Primaciálne námestie 1 Bratislava 814 99
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľská činnosť spojená so správou hnuteľného a nehnuteľného majetku
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   prípravné práce pre stavbu, zemné a búracie práce
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadom
   nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
   poskytovanie prechodného ubytovania
   organizovanie školení, kurzov, seminárov a vzdelávacích podujatí
   výskum a vývoj v oblasti vodovodov a kanalizácií
   inžinierska činnosť v oblasti výstavby vodovodov a kanalizácií
   kontrola a čistenie kanalizácie
   regenerácia vodohospodárskych zariadení a prehliadky vrtov, vodovodných a odpadových potrubí
   výroba pitnej a úžitkovej vody
   stáčanie prírodnej a minerálnej vody
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Andrej Ďurkovský - predseda Klobučnícka 442/2 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 24.10.2002
   Ing. Ján Hanko - člen Haanova 2685/4 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 24.10.2002
   Ing. Oliver Paradeiser - člen Lazaretská 2395/5 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 24.10.2002
   PhDr. Branislav Záhradník - člen Veternicová 3162/12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 24.10.2002
   Ing. Martin Lacko - člen Eisnerova 6139/38 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 24.10.2002