Create Invoice

EX-SR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EX-SR
Status Destroyed
PIN 35846275
TIN 2021695071
Date create 22 October 2002
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat EX-SR
Kolárska 6
81106
Bratislava
Financial information
Capital 679 039 €
Own capital 672 194 €
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35846275 TIN: 2021695071
 • Registered seat: EX-SR, Kolárska 6, 81106, Bratislava
 • Date create: 22 October 2002
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.01.2013Zrušené obchodné meno:
   EX-SR, a. s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Kolárska 6 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov a dát
   činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   správa počítačových sietí
   miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   lektorská a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky, marketing
   poradenstvo v oblasti public relations (činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou) a médií
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   nákup a predaj kancelárskej techniky a výpočtovej techniky
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských a športových podujatí, kongresov, školení, kurzov a seminárov
   organizačno-technické zabezpečenie a sprostredkovanie poradenských a konzultačných činností v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   kopírovacie služby
   sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Rudolf Adam Laténska 26 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 30.11.2005
   Ing. Peter Socha Hečkova 16 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 30.11.2005
   Ing. Dušan Doliak - člen Prostredná 16/148 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2008
   13.01.2011Nové obchodné meno:
   EX-SR, a. s. v likvidácii
   12.01.2011Zrušené obchodné meno:
   AXA Slovenská republika, a.s.
   01.07.2010Nové sidlo:
   Kolárska 6 Bratislava 811 06
   30.06.2010Zrušené sidlo:
   Laurinská 18 Bratislava 811 01
   18.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Doliak - člen Prostredná 16/148 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2008
   17.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Petr Žaluda Křidlovická 20 Brno 603 00 Česká republika Vznik funkcie: 24.08.2006
   15.03.2007Nové obchodné meno:
   AXA Slovenská republika, a.s.
   14.03.2007Zrušené obchodné meno:
   Winterthur Slovenská republika, a.s.
   31.08.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Žaluda Křidlovická 20 Brno 603 00 Česká republika Vznik funkcie: 24.08.2006
   30.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Petr Žaluda Křidlovická 20 Brno 602 00 Česká republika Vznik funkcie: 22.10.2002
   27.07.2006Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov a dát
   činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   správa počítačových sietí
   miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   lektorská a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky, marketing
   poradenstvo v oblasti public relations (činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou) a médií
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   nákup a predaj kancelárskej techniky a výpočtovej techniky
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských a športových podujatí, kongresov, školení, kurzov a seminárov
   organizačno-technické zabezpečenie a sprostredkovanie poradenských a konzultačných činností v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   kopírovacie služby
   08.06.2006Nové obchodné meno:
   Winterthur Slovenská republika, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   07.06.2006Zrušené obchodné meno:
   Winterthur poisťovňa, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   predmetom podnikania spoločnosti je poisťovacia činnosť pre poistné druhy životného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví v zmysle zákona o poisťovníctve č. 95/2002 Z.z. a to: a) odvetvie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, b) odvetvie 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia, uvedeného v bode 1., c) odvetvie 4. Poistenie podľa bodu 1 a 3 spojené s investičným fondom
   01.01.2006Nové obchodné meno:
   Winterthur poisťovňa, a.s.
   31.12.2005Zrušené obchodné meno:
   CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POISŤOVŇA, a.s.
   14.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Adam Laténska 26 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 30.11.2005
   Ing. Peter Socha Hečkova 16 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 30.11.2005
   13.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Doliak Kuzmányho 4 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 09.09.2004
   Ing. Boris Masloviec Astrová 48 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 22.10.2002
   29.07.2005Nové sidlo:
   Laurinská 18 Bratislava 811 01
   28.07.2005Zrušené sidlo:
   ul. 29 augusta 23 Bratislava 811 09
   18.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Doliak Kuzmányho 4 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 09.09.2004
   17.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Potúček Kaplinská 14 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.04.2003
   27.05.2004Nové predmety činnosti:
   predmetom podnikania spoločnosti je poisťovacia činnosť pre poistné druhy životného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví v zmysle zákona o poisťovníctve č. 95/2002 Z.z. a to: a) odvetvie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, b) odvetvie 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia, uvedeného v bode 1., c) odvetvie 4. Poistenie podľa bodu 1 a 3 spojené s investičným fondom
   26.05.2004Zrušeny predmety činnosti:
   predmetom podnikania spoločnosti je poisťovacia činnosť pre poistné druhy životného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví v zmysle zákona o poisťovníctve č. 95/2002 Z.z. a to: a) odvetvie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, b) odvetvie 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia, uvedeného v bode 1.
   11.03.2004Nové sidlo:
   ul. 29 augusta 23 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Potúček Kaplinská 14 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.04.2003
   10.03.2004Zrušené sidlo:
   Kapitulská 3 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Hana Brdová Gerlachovská 12 Banská Bystrica 974 00 Vznik funkcie: 22.10.2002
   22.10.2002Nové obchodné meno:
   CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POISŤOVŇA, a.s.
   Nové sidlo:
   Kapitulská 3 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   predmetom podnikania spoločnosti je poisťovacia činnosť pre poistné druhy životného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví v zmysle zákona o poisťovníctve č. 95/2002 Z.z. a to: a) odvetvie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, b) odvetvie 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia, uvedeného v bode 1.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Hana Brdová Gerlachovská 12 Banská Bystrica 974 00 Vznik funkcie: 22.10.2002
   Ing. Boris Masloviec Astrová 48 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 22.10.2002
   Ing. Petr Žaluda Křidlovická 20 Brno 602 00 Česká republika Vznik funkcie: 22.10.2002