Create Invoice

COMERON SPS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name COMERON SPS
Status Destroyed
PIN 35847808
TIN 2020248450
Date create 01 December 2002
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat COMERON SPS
Mlynské Nivy 61
82711
Bratislava
Financial information
Capital 30 231 911 €
Own capital 29 909 170 €
Contact Information
Email renata.ondrusova@cofely.sk
Phone(s) 0258316223
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35847808 TIN: 2020248450
 • Registered seat: COMERON SPS, Mlynské Nivy 61, 82711, Bratislava
 • Date create: 01 December 2002
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.12.2013Zrušené obchodné meno:
   COMERON SPS, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava 827 11
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaj a konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, montáž a opravy určených meradiel
   poradenská, konzultačná, lektorská a prednášateľská činnosť v predmete podnikania
   prekladateľská činnosť z anglického a nemeckého jazyka do jazyka slovenského, z jazyka slovenského do jazyka anglického a nemeckého
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľské a sprostredkovateľské služby v stavebníctve
   prieskum trhu - marketing
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania, vzduchotechniky a klimatizácie
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektroinštalatérstvo
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby, jednoduché stavby
   výkon činnosti vedenia uskutočnovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   automatizované spracovanie dát
   factoring a forfaiting
   montáž, tekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení
   montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení
   inštalácia elektrickej požiarnej signalizácie
   zámočníctvo
   montáž, údržba a oprava, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
   odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   izolatérstvo
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   poskytovanie technických služieb - montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb
   odborné činnosti vo výstavbe podľa z. SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení z. č. 236/2000 Z. z. v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Vykurovacie a klimatizačné zariadenia, Tepelné zariadenia
   vedenie účtovníctva
   Zrušeny spoločníci:
   COFELY a. s. Mlynské Nivy 61 Bratislava 827 11
   GDF SUEZ ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A/NV rue Gatti de Gamond 254 Brusel B-1180 Belgické kráľovstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Strýček Dunajská 25 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 03.11.2011
   Ing. Roman Tožička 86 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 06.02.2012
   Bc. Dominik Čech Bodíky 196 Vojka nad Dunajom 930 31 Vznik funkcie: 28.05.2012
   07.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Bc. Dominik Čech Bodíky 196 Vojka nad Dunajom 930 31 Vznik funkcie: 28.05.2012
   06.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Ľubomír Sapák , CSc. Mošovského 19 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 01.12.2002
   10.02.2012Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava 827 11
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Tožička 86 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 06.02.2012
   09.02.2012Zrušené sidlo:
   Hviezdna 2 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Pernecký Alžbetin Dvor 304 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 01.12.2002
   15.12.2011Noví spoločníci:
   COFELY a. s. Mlynské Nivy 61 Bratislava 827 11
   GDF SUEZ ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A/NV rue Gatti de Gamond 254 Brusel B-1180 Belgické kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Strýček Dunajská 25 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 03.11.2011
   14.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Pernecký Alžbetin Dvor 304 Miloslavov 900 42
   Doc. Ing. Ľubomír Sapák , CSc. Mošovského 19 Bratislava 811 03
   Ing. Jozef Smolka Petöfiho 28 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Smolka Petöfiho 28 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.12.2002
   09.08.2011Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   20.12.2006Nové predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb
   odborné činnosti vo výstavbe podľa z. SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení z. č. 236/2000 Z. z. v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Vykurovacie a klimatizačné zariadenia, Tepelné zariadenia
   19.12.2006Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
   29.07.2006Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   14.10.2004Nové sidlo:
   Hviezdna 2 Bratislava 821 06
   13.10.2004Zrušené sidlo:
   Učiteľská 15 Bratislava 821 06
   24.10.2003Nové predmety činnosti:
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   poskytovanie technických služieb - montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Pernecký Alžbetin Dvor 304 Miloslavov 900 42
   Doc. Ing. Ľubomír Sapák , CSc. Mošovského 19 Bratislava 811 03
   Ing. Jozef Smolka Petöfiho 28 Bratislava 821 06
   23.10.2003Zrušeny predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Pernecký Alžbetin Dvor 304 Miloslavov 900 42
   Doc. Ing. Ľubomír Sapák , CSc. Mošovského 19 Bratislava 811 03
   Ing. Jozef Smolka Petöfiho 28 Bratislava 821 06
   28.11.2002Nové obchodné meno:
   COMERON SPS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Učiteľská 15 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
   montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   kúpa tovaru na účely jeho predaj a konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, montáž a opravy určených meradiel
   poradenská, konzultačná, lektorská a prednášateľská činnosť v predmete podnikania
   prekladateľská činnosť z anglického a nemeckého jazyka do jazyka slovenského, z jazyka slovenského do jazyka anglického a nemeckého
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľské a sprostredkovateľské služby v stavebníctve
   prieskum trhu - marketing
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania, vzduchotechniky a klimatizácie
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektroinštalatérstvo
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby, jednoduché stavby
   výkon činnosti vedenia uskutočnovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   automatizované spracovanie dát
   factoring a forfaiting
   montáž, tekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení
   montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení
   inštalácia elektrickej požiarnej signalizácie
   zámočníctvo
   montáž, údržba a oprava, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
   odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   izolatérstvo
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Pernecký Alžbetin Dvor 304 Miloslavov 900 42
   Doc. Ing. Ľubomír Sapák , CSc. Mošovského 19 Bratislava 811 03
   Ing. Jozef Smolka Petöfiho 28 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Pernecký Alžbetin Dvor 304 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 01.12.2002
   Doc. Ing. Ľubomír Sapák , CSc. Mošovského 19 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 01.12.2002
   Ing. Jozef Smolka Petöfiho 28 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.12.2002