Create Invoice

VAZEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VAZEX
PIN 35848464
TIN 2020289029
VAT number SK2020289029
Date create 05 December 2002
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat VAZEX
Palisády 1
81101
Bratislava
Financial information
Sales and income 277 380 €
Profit 50 051 €
Capital 912 384 €
Own capital 293 902 €
Contact Information
Email office@vazex.sk
Phone(s) 0914100500, 0905606391
Mobile phone(s) +421903454902, +421903639027, +421903686143, 0903422105, 0914100500, 0905606391
Fax(es) 0267207610
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 803,149
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 780,968
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 780,968
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 677,152
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 45,677
5. Basic herd and draft animals (026) - /086, 092A/ 2,349
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 55,790
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,334
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 18,979
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 15,000
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,000
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,979
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 100
4. Acquisition total short-term financial assets (259, 314A) - /291A/ 100
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 2,255
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,574
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 681
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 847
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 847
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 803,149
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 343,953
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 286,599
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 286,599
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,051
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 483,196
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 483,196
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 440,050
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 440,050
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,500
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,548
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 98
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) -24,000
4. Deferred income short-term (384A) -24,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 125,257
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 277,380
III. Revenues from sale of services (602, 606) 125,257
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 147,000
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,123
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 211,633
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 18,368
D. Services (účtová group of 51) 63,661
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,101
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 123,559
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 123,559
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 2,373
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,571
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,747
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 43,228
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
XII. Foreign exchange gains (663) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 369
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 207
2. Other expense (562A) 207
O. Exchange rate losses (563) 1
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 161
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -366
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 65,381
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 15,330
R.1. Income tax expense current (591, 595) 15,330
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 50,051
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35848464 TIN: 2020289029 VAT number: SK2020289029
 • Registered seat: VAZEX, Palisády 1, 81101, Bratislava
 • Date create: 05 December 2002
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Andrea Babčanová Na Kalvárii 2615/32 Bratislava 811 04 18.11.2003
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  JUDr. Andrea Babčanová 6 639 € (100%) Na Kalvárii 2615/32 Bratislava 811 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.10.2009Noví spoločníci:
   JUDr. Andrea Babčanová Na Kalvárii 2615/32 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Andrea Babčanová Na Kalvárii 2615/32 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 18.11.2003
   05.10.2009Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Andrea Babčanová Pernecká 21 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Andrea Babčanová Pernecká 21 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 18.11.2003
   24.03.2009Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   29.01.2005Noví spoločníci:
   JUDr. Andrea Babčanová Pernecká 21 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   28.01.2005Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Andrea Babčanová Pernecká 21 Bratislava 841 01
   Juraj Šaštinský Palisády 23 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Šaštinský Palisády 23 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 07.01.2003
   09.12.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Andrea Babčanová Pernecká 21 Bratislava 841 01
   Juraj Šaštinský Palisády 23 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Šaštinský Palisády 23 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 07.01.2003
   JUDr. Andrea Babčanová Pernecká 21 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 18.11.2003
   08.12.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Andrea Babčanová Pernecká 21 Bratislava 841 01
   Juraj Šaštinský Palisády 23 Bratislava 811 01
   Ing. Igor Valiga Červeňova 32 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Andrea Babčanová Pernecká 21 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 18.11.2003
   Juraj Šaštinský Palisády 23 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 07.01.2003
   Ing. Igor Valiga Červeňova 32 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 07.01.2003
   21.09.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.12.2003Noví spoločníci:
   Ing. Igor Valiga Červeňova 32 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Andrea Babčanová Pernecká 21 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 18.11.2003
   30.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Záhorský Žilinská 16 Bratislava 815 01
   31.01.2003Noví spoločníci:
   JUDr. Andrea Babčanová Pernecká 21 Bratislava 841 01
   Juraj Šaštinský Palisády 23 Bratislava 811 01
   Ing. Peter Záhorský Žilinská 16 Bratislava 815 01
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Šaštinský Palisády 23 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 07.01.2003
   Ing. Igor Valiga Červeňova 32 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 07.01.2003
   30.01.2003Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Andrea Babčanová Leškova 7 Bratislava 811 01
   Ing. Peter Záhorský Žilinská 16 Bratislava 815 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Andrea Babčanová Leškova 7 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.12.2002 Skončenie funkcie: 07.01.2003
   Ing. Peter Záhorský Žilinská 16 Bratislava 815 01 Vznik funkcie: 05.12.2002 Skončenie funkcie: 07.01.2003
   05.12.2002Nové obchodné meno:
   VAZEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palisády 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   čistenie budov, upratovacie práce
   konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   prípravné práce pre stavbu, demolácie, zemné práce, prieskumné a podzemné práce
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   JUDr. Andrea Babčanová Leškova 7 Bratislava 811 01
   Ing. Peter Záhorský Žilinská 16 Bratislava 815 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Andrea Babčanová Leškova 7 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.12.2002 Skončenie funkcie: 07.01.2003
   Ing. Peter Záhorský Žilinská 16 Bratislava 815 01 Vznik funkcie: 05.12.2002 Skončenie funkcie: 07.01.2003