Create Invoice

Technické služby - stavby - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Technické služby - stavby
Status Destroyed
PIN 35848936
Date create 01 January 2003
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Technické služby - stavby
Technická 6
82104
Bratislava
Contact Information
Email zakazka@tsstavby.sk
Phone(s) +421243424857, +421243424853, +421243423574, +421243426867
Fax(es) 0243422904
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35848936
 • Registered seat: Technické služby - stavby, Technická 6, 82104, Bratislava
 • Date create: 01 January 2003
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.06.2005Zrušené obchodné meno:
   Technické služby - stavby s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Technická 6 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vykonávanie dopravných stavieb a s tým spojená výroby polotovarov pre údržbu a opravy komunikácií
   kúpa a predaj tovaru konečným spotrebiteľom v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   kovovýroba, drevovýroba - výroba pracovného náradia, regenerácia náhradných dielov
   prenájom strojov, dopravných prostriedkov a zariadení
   konzultačná a poradenská činnosť v uvedených oblastiach
   zber, odvoz a likvidácia odpadu
   cestná nákladná doprava
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   výroba, oprava a údržba motorových vozidiel, stavebných mechanizmov a komunálnych strojov
   poradenská činnosť v dopravných stavbách, v obchode a službách, v nákupe a predaji tovarov
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-recyklácia stavebných materiálov a kameniva
   prevádzka a údržba detských ihrísk a pieskovísk, osadzovanie a údržba lavičiek, údržba športových zariadení
   údržba a čistenie kanalizácie v rozsahu voľnej živnosti
   zimná a letná údržba odstavných plôch a verejných priestranstiev
   prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch s poskytovaním doplnkových služieb, alebo ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacim iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   správa trhových miest
   údržba zelene, záhradnícke a sadovnícke práce
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Beneš Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09
   Ing. Štefan Mendel Belehradská 4 Bratislava
   Ing. Tomáš Sýkora Švantnerova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Beneš Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 01.01.2003
   Ing. Tomáš Sýkora Švantnerova 11 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.2003
   Ing. Štefan Mendel Belehradská 4 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.2003
   14.04.2004Nové predmety činnosti:
   prevádzka a údržba detských ihrísk a pieskovísk, osadzovanie a údržba lavičiek, údržba športových zariadení
   údržba a čistenie kanalizácie v rozsahu voľnej živnosti
   zimná a letná údržba odstavných plôch a verejných priestranstiev
   prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch s poskytovaním doplnkových služieb, alebo ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacim iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   správa trhových miest
   údržba zelene, záhradnícke a sadovnícke práce
   12.12.2002Nové obchodné meno:
   Technické služby - stavby s.r.o.
   Nové sidlo:
   Technická 6 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vykonávanie dopravných stavieb a s tým spojená výroby polotovarov pre údržbu a opravy komunikácií
   kúpa a predaj tovaru konečným spotrebiteľom v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   kovovýroba, drevovýroba - výroba pracovného náradia, regenerácia náhradných dielov
   prenájom strojov, dopravných prostriedkov a zariadení
   konzultačná a poradenská činnosť v uvedených oblastiach
   zber, odvoz a likvidácia odpadu
   cestná nákladná doprava
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   výroba, oprava a údržba motorových vozidiel, stavebných mechanizmov a komunálnych strojov
   poradenská činnosť v dopravných stavbách, v obchode a službách, v nákupe a predaji tovarov
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-recyklácia stavebných materiálov a kameniva
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Beneš Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09
   Ing. Štefan Mendel Belehradská 4 Bratislava
   Ing. Tomáš Sýkora Švantnerova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Beneš Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 01.01.2003
   Ing. Tomáš Sýkora Švantnerova 11 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.2003
   Ing. Štefan Mendel Belehradská 4 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.2003