Create Invoice

FinCo Services - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FinCo Services
PIN 35848979
TIN 2021699108
VAT number SK7020000383
Date create 05 December 2002
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat FinCo Services
Pribinova 25
81109
Bratislava
Financial information
Sales and income 207 491 €
Profit -89 963 €
Capital 568 770 €
Own capital 336 954 €
Contact Information
Phone(s) 0220850032, 0903797173
Mobile phone(s) 0903797173
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 285,035
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,636
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,636
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,636
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 283,399
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 3,050
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,050
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 188,975
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 142,653
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 142,653
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46,322
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 91,374
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 930
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 90,444
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 285,035
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 246,990
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 398,400
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 398,400
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -61,447
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -61,447
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -89,963
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,045
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,714
9. Liabilities from social fund (472) 1,714
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 36,131
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 35,934
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,934
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 197
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 207,491
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 207,491
III. Revenues from sale of services (602, 606) 207,491
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 302,131
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 22,819
D. Services (účtová group of 51) 256,799
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 2,344
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 2,344
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,708
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,995
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,995
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,466
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -94,640
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -72,127
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,318
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 6,318
2. Other interest income (662A) 6,318
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 680
O. Exchange rate losses (563) 11
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 669
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 5,638
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -89,002
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Income tax expense current (591, 595) 961
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -89,963
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35848979 TIN: 2021699108 VAT number: SK7020000383
 • Registered seat: FinCo Services, Pribinova 25, 81109, Bratislava
 • Date create: 05 December 2002
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Július Rusňák podpredseda Skerličova 5/1593 Bratislava 841 03 18.09.2013
  Ing. Jiří Brabec člen Bělohorská 1703/144 Praha 169 00 Česká republika 18.09.2013
  Petr Hrubý predseda Plzeňská cesta 38 Plzeň 326 00 Česká republika 18.09.2013
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.03.2015Nové obchodné meno:
   FinCo Services, a.s.
   10.03.2015Zrušené obchodné meno:
   Fin Consulting, a.s.
   11.07.2014Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, zákaziek
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie kurzov, seminárov, školení
   vydávanie a rozširovanie neperiodických publikácií a audiokaziet v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia 2. kapitálového trhu 3. doplnkového dôchodkového sporenia 4. prijímania vkladov 5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 6. starobného dôchodkového sporenia
   10.07.2014Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, zákaziek
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie kurzov, seminárov, školení
   vydávanie a rozširovanie neperiodických publikácií a audiokaziet v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť samostatného finančného agenta v sektore:1. poistenia alebo zaistenia 2. kapitálového trhu 3. doplnkového dôchodkového sporenia 4. prijímania vkladov 5. poskytovania úverov
   26.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Rusňák - podpredseda predstavenstva Skerličova 5/1593 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 18.09.2013
   Ing. Jiří Brabec - člen predstavenstva Bělohorská 1703/144 Praha 169 00 Česká republika Vznik funkcie: 18.09.2013
   Petr Hrubý - predseda predstavenstva Plzeňská cesta 38 Plzeň 326 00 Česká republika Vznik funkcie: 18.09.2013
   25.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Petr Hrubý - podpredseda predstavenstva Plzeňská cesta 38 Plzeň 326 00 Česká republika Vznik funkcie: 07.02.2013
   Ing. Július Rusňák - predseda predstavenstva Skerličova 5/1593 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 05.12.2002
   RNDr. Ivan Sedilek - člen Matúšova 20 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 06.11.2009
   05.06.2013Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   04.06.2013Zrušené sidlo:
   Lombardíniho 22/A Bratislava 831 03
   13.03.2013Nový štatutárny orgán:
   Petr Hrubý - podpredseda predstavenstva Plzeňská cesta 38 Plzeň 326 00 Česká republika Vznik funkcie: 07.02.2013
   12.03.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Matoušek - podpredseda predstavenstva Pálavská 86 Plzeň 323 00 Česká republika Vznik funkcie: 12.02.2010
   29.07.2010Nové predmety činnosti:
   činnosť samostatného finančného agenta v sektore:1. poistenia alebo zaistenia 2. kapitálového trhu 3. doplnkového dôchodkového sporenia 4. prijímania vkladov 5. poskytovania úverov
   28.07.2010Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách
   sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent podľa zákona č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   20.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Matoušek - podpredseda predstavenstva Pálavská 86 Plzeň 323 00 Česká republika Vznik funkcie: 12.02.2010
   19.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Piešová - člen Holíčska 16 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 02.01.2010
   29.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Andrea Piešová - člen Holíčska 16 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 02.01.2010
   12.12.2009Nové obchodné meno:
   Fin Consulting, a.s.
   Nové sidlo:
   Lombardíniho 22/A Bratislava 831 03
   11.12.2009Zrušené obchodné meno:
   Salve Finance Professionals, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Plynárenská 7/A Bratislava 824 60
   25.11.2009Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ivan Sedilek - člen Matúšova 20 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 06.11.2009
   24.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek Blaha - člen V záhradách 22/2037 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 21.03.2009
   27.03.2009Nové obchodné meno:
   Salve Finance Professionals, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Blaha - člen V záhradách 22/2037 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 21.03.2009
   26.03.2009Zrušené obchodné meno:
   FinCo&Partners, a.s.
   24.02.2009Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   15.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Krištofovič - člen predstavenstva Bullova 3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 05.12.2002
   Silvia Petrušková - člen predstavenstva Vajanského 1742/5 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 05.12.2002
   04.04.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent podľa zákona č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   03.04.2006Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra podľa zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve
   14.08.2004Nové sidlo:
   Plynárenská 7/A Bratislava 824 60
   13.08.2004Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   09.03.2004Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, seminárov, školení
   vydávanie a rozširovanie neperiodických publikácií a audiokaziet v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Krištofovič - člen predstavenstva Bullova 3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 05.12.2002
   Silvia Petrušková - člen predstavenstva Vajanského 1742/5 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 05.12.2002
   Ing. Július Rusňák - predseda predstavenstva Skerličova 5/1593 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 05.12.2002
   08.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Krištofovič - člen Bullova 3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 05.12.2002
   Silvia Petrušková - člen Vajanského 1742/5 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 05.12.2002
   Ing. Július Rusňák - predseda Ústecko - Orlická 2345/7 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 05.12.2002
   05.12.2002Nové obchodné meno:
   FinCo&Partners, a.s.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, zákaziek
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách
   vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra podľa zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Krištofovič - člen Bullova 3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 05.12.2002
   Silvia Petrušková - člen Vajanského 1742/5 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 05.12.2002
   Ing. Július Rusňák - predseda Ústecko - Orlická 2345/7 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 05.12.2002