Create Invoice

A.B.R. group - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name A.B.R. group
PIN 35850361
TIN 2021715399
Date create 17 December 2002
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat A.B.R. group
Šafárikovo nám. 7
81102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015