Create Invoice

Infotrust Corporation - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Infotrust Corporation
PIN 35854570
TIN 2021726366
VAT number SK2021726366
Date create 22 January 2003
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Infotrust Corporation
Polianky 5
84104
Bratislava
Financial information
Sales and income 12 000 €
Profit -30 295 €
Contact Information
Email finance@ardaco.com
Phone(s) 0232212311
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 769,985
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 732,269
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 732,269
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 732,269
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,716
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,250
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,250
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,250
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 35,466
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,925
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 33,541
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 769,985
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 142,309
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 9,959
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 9,959
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 152,290
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 152,290
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 10,355
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 11,319
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -964
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,295
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 627,676
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 627,560
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 577
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 577
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 625,519
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,464
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 116
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 116
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 12,000
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 12,000
III. Revenues from sale of services (602, 606) 12,000
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,386
D. Services (účtová group of 51) 2,386
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,614
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,614
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,952
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 9,080
2. Other expense (562A) 9,080
O. Exchange rate losses (563) 29,694
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 178
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,949
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -29,335
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,295
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35854570 TIN: 2021726366 VAT number: SK2021726366
 • Registered seat: Infotrust Corporation, Polianky 5, 84104, Bratislava
 • Date create: 22 January 2003
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Tomas Kucharik Obrancov mieru 1155/8 Púchov 020 01 13.08.2008
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Tomas Kucharik 9 959 € (100%) Obrancov mieru 1155/8 Púchov 020 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.04.2009Nové sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 841 04
   31.03.2009Zrušené sidlo:
   Kuklovská 54 Bratislava 841 04
   22.08.2008Noví spoločníci:
   Ing. Tomas Kucharik Obrancov mieru 1155/8 Púchov 020 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomas Kucharik Obrancov mieru 1155/8 Púchov 020 01 Vznik funkcie: 13.08.2008
   21.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Infotrust, akciová spoločnosť IČO: 35 829 036 Slovinec 41 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Kočiš Kuklovská 54 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 21.01.2003
   Ing. Igor Kočiš Kuklovská 54 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 22.01.2003
   12.10.2004Noví spoločníci:
   Infotrust, akciová spoločnosť IČO: 35 829 036 Slovinec 41 Bratislava 841 07
   11.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Infotrust, a.s. IČO: 35 829 036 Slovinec 41 Bratislava 841 07
   Dušan Kočiš Kuklovská 54 Bratislava 841 04
   Ing. Igor Kočiš Kuklovská 54 Bratislava 841 04
   Ing. Ivan Kočiš , CSc. Kuklovská 54 Bratislava 841 04
   Ing. Richard Margala Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 04
   22.01.2003Nové obchodné meno:
   Infotrust Corporation s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kuklovská 54 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software, predaj hotových produktov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   ekonomické, obchodné a organizačné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie výstav, seminárov, a konferencií v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   leasingová činnosť
   Noví spoločníci:
   Infotrust, a.s. IČO: 35 829 036 Slovinec 41 Bratislava 841 07
   Dušan Kočiš Kuklovská 54 Bratislava 841 04
   Ing. Igor Kočiš Kuklovská 54 Bratislava 841 04
   Ing. Ivan Kočiš , CSc. Kuklovská 54 Bratislava 841 04
   Ing. Richard Margala Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Kočiš Kuklovská 54 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 21.01.2003
   Ing. Igor Kočiš Kuklovská 54 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 22.01.2003