Create Invoice

DUE WORKS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DUE WORKS
Status Destroyed
PIN 35854626
Date create 24 March 2003
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat DUE WORKS
Istrijská 76
84107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35854626
 • Registered seat: DUE WORKS, Istrijská 76, 84107, Bratislava
 • Date create: 24 March 2003
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.12.2005Zrušené obchodné meno:
   DUE WORKS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Istrijská 76 Bratislava 841 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( aloobchod )
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dalibor Gajdoš - člen predstavenstva Guothova 1284/10 Liptovský Mikuláš 031 01 Vznik funkcie: 24.03.2003
   Ing. Ľuboš Fuzák - predseda Petra Pázmaňa 3737/24 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 14.04.2005
   24.06.2005Nové obchodné meno:
   DUE WORKS, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( aloobchod )
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Gajdoš - člen predstavenstva Guothova 1284/10 Liptovský Mikuláš 031 01 Vznik funkcie: 24.03.2003
   23.06.2005Zrušené obchodné meno:
   DUE WORKS, a.s., o.c.p.
   Zrušeny predmety činnosti:
   I. hlavné investičné činnosti:
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následne postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania, podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov, podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g) h) a i) zákona o cenných papieroch
   II. vedľajšie investičné činnosti:
   úschova alebo správa jediného alebo niekoľkých investičných nástrojov, podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   obstarávanie vydávanie a cenných papierov pre emitentov a služby súvisiace s umiestňovaním a upisovaním investičných nástrojov vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
   poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovanie do investičných nástrojov, podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch v o vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade s o zákonom 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
   Pri poskytovaní investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b), a d) a § 6 ods. 3 písm. b) a e) zákona o cenných papieroch k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g), g) a i) zákona o cenných papieroch je spoločnosť oprávnená poskytovať tieto investičné služby len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny a úrokové sadzby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Gajdoš - člen predstavenstva 101 Jamník 033 01 Vznik funkcie: 24.03.2003
   20.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Fuzák - predseda Petra Pázmaňa 3737/24 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 14.04.2005
   19.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Fuzák - člen Petra Pázmaňa 3737/24 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 05.05.2003
   Ing. Eva Markovičová - predseda predstavenstva Nová 1249 Kúty 908 01 Vznik funkcie: 24.03.2003
   22.02.2005Nové predmety činnosti:
   I. hlavné investičné činnosti:
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následne postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania, podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov, podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g) h) a i) zákona o cenných papieroch
   II. vedľajšie investičné činnosti:
   úschova alebo správa jediného alebo niekoľkých investičných nástrojov, podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   obstarávanie vydávanie a cenných papierov pre emitentov a služby súvisiace s umiestňovaním a upisovaním investičných nástrojov vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
   poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovanie do investičných nástrojov, podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch v o vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade s o zákonom 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
   Pri poskytovaní investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b), a d) a § 6 ods. 3 písm. b) a e) zákona o cenných papieroch k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g), g) a i) zákona o cenných papieroch je spoločnosť oprávnená poskytovať tieto investičné služby len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny a úrokové sadzby
   21.02.2005Zrušeny predmety činnosti:
   I. hlavné investičné služby: 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. e), g), h), a i) zákona o cenných papieroch, 2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. e), g), h) a i) zákona o cenných papieroch, 3. riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   II. vedľajšie investičné služby: 1. úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. e) zákona o cenných papieroch, 2. poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h a i) zákona o cenných papieroch, 3. poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, 4. obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitentov a služby súvisiace s umiestňovaním a upisovaním investičných nástrojov a vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. e) zákona o cenných papieroch, 5. poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. e), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   pri poskytovaní investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) a d) a § 6 ods. 3 písm. b) a e) zákona o cenných papieroch k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g), h) a i) zákona o cenných papieroch je spoločnosť oprávnená poskytovať tieto investičné služby len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny a úrokové sadzby
   28.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Fuzák - člen Petra Pázmaňa 3737/24 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 05.05.2003
   Ing. Dalibor Gajdoš - člen predstavenstva 101 Jamník 033 01 Vznik funkcie: 24.03.2003
   Ing. Eva Markovičová - predseda predstavenstva Nová 1249 Kúty 908 01 Vznik funkcie: 24.03.2003
   27.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Fuzák - člen Mikuláša Kopernika 14 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 05.05.2003
   Ing. Dalibor Gajdoš - člen predstavenstva 101 Jamník 033 01 Vznik funkcie: 24.03.2003
   Ing. Eva Markovičová - predseda predstavenstva Nová 1249 Kúty 908 01 Vznik funkcie: 24.03.2003
   23.04.2004Nové predmety činnosti:
   I. hlavné investičné služby: 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. e), g), h), a i) zákona o cenných papieroch, 2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. e), g), h) a i) zákona o cenných papieroch, 3. riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   II. vedľajšie investičné služby: 1. úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. e) zákona o cenných papieroch, 2. poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h a i) zákona o cenných papieroch, 3. poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, 4. obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitentov a služby súvisiace s umiestňovaním a upisovaním investičných nástrojov a vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. e) zákona o cenných papieroch, 5. poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. e), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   pri poskytovaní investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) a d) a § 6 ods. 3 písm. b) a e) zákona o cenných papieroch k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g), h) a i) zákona o cenných papieroch je spoločnosť oprávnená poskytovať tieto investičné služby len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny a úrokové sadzby
   22.04.2004Zrušeny predmety činnosti:
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a F), zákona o cenných papieroch
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b), zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f), zákona o cenných papieroch
   poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e), zákona o cenných papieroch vo zťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f), zákona o cenných papieroch
   príjmanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f), zákona o cenných papieroch
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre eminenta a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním , vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f) zákona o cenných papieroch
   úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f) zákona o cenných papieroch
   03.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Fuzák - člen Mikuláša Kopernika 14 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 05.05.2003
   02.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Mach - člen predstavenstva Dobšinského 35 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 24.03.2003
   24.03.2003Nové obchodné meno:
   DUE WORKS, a.s., o.c.p.
   Nové sidlo:
   Istrijská 76 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a F), zákona o cenných papieroch
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b), zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f), zákona o cenných papieroch
   poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e), zákona o cenných papieroch vo zťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f), zákona o cenných papieroch
   príjmanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f), zákona o cenných papieroch
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre eminenta a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním , vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f) zákona o cenných papieroch
   úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f) zákona o cenných papieroch
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dalibor Gajdoš - člen predstavenstva 101 Jamník 033 01 Vznik funkcie: 24.03.2003
   Ing. Jaroslav Mach - člen predstavenstva Dobšinského 35 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 24.03.2003
   Ing. Eva Markovičová - predseda predstavenstva Nová 1249 Kúty 908 01 Vznik funkcie: 24.03.2003