Create Invoice

SLOVAKIA FREIGHT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOVAKIA FREIGHT
PIN 35856181
TIN 2020240112
VAT number SK2020240112
Date create 23 April 2003
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SLOVAKIA FREIGHT
Čremchova 2D
83101
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 149 385 €
Profit 34 663 €
Capital 650 341 €
Own capital -218 €
Contact Information
Phone(s) 0252499663, 0252496042
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 603,716
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 249,708
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 249,708
A.II.1. Land (031) - /092A/ 7,073
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 213,936
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 28,699
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 352,444
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 278,732
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 278,489
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 278,489
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 243
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 73,712
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 6,491
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 67,221
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,564
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,564
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 603,716
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 34,445
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,194
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,194
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -33,412
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -33,412
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 34,663
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 374,944
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 271,983
9. Liabilities from social fund (472) 1,472
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 270,511
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 92,901
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 50,995
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,995
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,210
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,163
7. Liabilities from social insurance (336) 2,703
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,830
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 10,060
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 10,060
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 194,327
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 194,327
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,149,385
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,147,456
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,929
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,085,128
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 6,421
D. Services (účtová group of 51) 939,440
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 105,744
E.1. Wages and salaries (521, 522) 77,494
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 27,213
4. Social expenses (527, 528) 1,037
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 672
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 24,394
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 24,394
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,457
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 64,257
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 201,595
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 4
2. Other interest income (662A) 4
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,384
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 21,470
2. Other expense (562A) 21,470
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,914
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,380
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 39,877
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 5,214
R.1. Income tax expense current (591, 595) 5,214
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 34,663
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35856181 TIN: 2020240112 VAT number: SK2020240112
 • Registered seat: SLOVAKIA FREIGHT, Čremchova 2D, 83101, Bratislava
 • Date create: 23 April 2003
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Alica Salajková Čremchova 2 D Bratislava 831 01 23.04.2003
  Kurt Mayr Brunnenfeldweg 1D Herzogenburg 3130 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Alej 576 Šaštín - Stráže 908 41 23.04.2003
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Andreas Schrollenberger - člen predstavenstva Miletičova 594/70 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 22.02.2008
   26.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Andreas Schrollenberger - člen predstavenstva Miletičova 594/70 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 22.02.2008
   25.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Kučerová Korytnická 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 23.04.2003
   23.04.2003Nové obchodné meno:
   SLOVAKIA FREIGHT a.s.
   Nové sidlo:
   Čremchova 2D Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   poradenstvo v predmete podnikania
   prieskum trhu
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho presonálu
   činnosť colného deklaranta
   zasielateľstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alica Salajková Čremchova 2 D Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.04.2003
   Gabriela Kučerová Korytnická 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 23.04.2003
   Kurt Mayr Brunnenfeldweg 1D Herzogenburg 3130 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Alej 576 Šaštín - Stráže 908 41 Vznik funkcie: 23.04.2003