Create Invoice

Silverado - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Silverado
PIN 35856408
TIN 2021729611
Date create 22 April 2003
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Silverado
Novosadná 22
85110
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015