Create Invoice

SBA TAX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Business name SBA TAX
PIN 35859253
TIN 2021729380
Date create 27 March 2003
Company category Komanditná spoločnosť
Registered seat SBA TAX
Šustekova 51
85104
Bratislava
Financial information
Sales and income 7 162 €
Profit 1 727 €
Own capital 895 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 5,270
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,104
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 300
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 300
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 300
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 4,804
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 356
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 4,448
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 166
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 166
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 5,270
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,643
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 664
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 252
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 252
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,727
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,627
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,627
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 664
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 664
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,476
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 487
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 7,162
III. Revenues from sale of services (602, 606) 7,162
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,472
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 164
D. Services (účtová group of 51) 1,524
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,784
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,690
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,474
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,690
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 487
R.1. Income tax expense current (591, 595) 487
S. The transfer of the shares in the profit or loss to a shareholder of (+/- 596) 1,476
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,727
Date of updating data: 24.09.2015
Files
4262846.tif
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :35859253 TIN: 2021729380
 • Registered seat: SBA TAX, Šustekova 51, 85104, Bratislava
 • Date create: 27 March 2003
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Silvia Bezáková 0 € (0%) Cerovská 110 Šenkvice 900 81
  SBA Consult, s.r.o. 0 € (0%) Šustekova 51 Bratislava 851 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.06.2010Nové sidlo:
   Šustekova 51 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   komplementár SBA Consult, s.r.o. IČO: 35 701 927 Šustekova 51 Bratislava 851 04
   komanditista Ing. Silvia Bezáková Cerovská 110 Šenkvice 900 81
   Nový štatutárny orgán:
   SBA Consult, s.r.o. Šustekova 51 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 27.03.2003
   27.03.2003Nové obchodné meno:
   SBA TAX, k.s.
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   komanditista Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   komplementár