Create Invoice

BPB MED - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BPB MED
PIN 35860103
TIN 2021736233
Date create 23 June 2003
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BPB MED
Riazanská 47
83103
Bratislava
Financial information
Sales and income 150 778 €
Profit -59 985 €
Capital 40 398 €
Own capital -36 401 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 497,380
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 431,722
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 431,722
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 431,722
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,658
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 21,597
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 21,597
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,597
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 44,061
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 407
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 43,654
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 497,380
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -96,386
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 670
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 670
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -43,710
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,614
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -45,324
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -59,985
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 593,766
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,394
9. Liabilities from social fund (472) 1,394
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 591,240
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 23,083
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,083
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 562,424
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,002
7. Liabilities from social insurance (336) 1,823
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 908
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,132
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,132
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 150,778
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 150,778
III. Revenues from sale of services (602, 606) 150,778
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 209,921
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 61,758
D. Services (účtová group of 51) 60,306
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 45,572
E.1. Wages and salaries (521, 522) 33,478
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 10,943
4. Social expenses (527, 528) 1,151
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 500
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 40,243
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 40,243
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,542
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -59,143
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,714
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 364
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 364
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -362
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -59,505
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -59,985
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4171359.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35860103 TIN: 2021736233
 • Registered seat: BPB MED, Riazanská 47, 83103, Bratislava
 • Date create: 23 June 2003
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Doc. MUDr.RNDr. Juraj Šimko, PhD. Riazanská 47 Bratislava 831 03 17.04.2014
  MUDr. Adriana Šimková Riazanská 47 Bratislava 831 03 28.07.2014
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Doc. MUDr.RNDr. Juraj Šimko, PhD. 6 640 € (100%) Riazanská 47 Bratislava 831 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.08.2014Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Adriana Šimková Riazanská 47 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 28.07.2014
   23.05.2014Nové sidlo:
   Riazanská 47 Bratislava 831 03
   22.05.2014Zrušené sidlo:
   Stromová 34 Bratislava 831 03
   06.05.2014Noví spoločníci:
   Doc. MUDr.RNDr. Juraj Šimko , PhD. Riazanská 47 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. MUDr.RNDr. Juraj Šimko , PhD. Riazanská 47 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 17.04.2014
   05.05.2014Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Bronislav Čiko Moyzesova 868/67 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Eva Trutzová Lozorno 746 Lozorno 900 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Bronislav Čiko Moyzesova 868/67 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 23.06.2003
   Ing. Eva Trutzová Lozorno 746 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.06.2003
   04.10.2004Nové predmety činnosti:
   dopravná zdravotná služba
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v samostatných zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch klinická biochémia a rádiológia
   Noví spoločníci:
   MUDr. Bronislav Čiko Moyzesova 868/67 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Bronislav Čiko Moyzesova 868/67 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 23.06.2003
   03.10.2004Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Bronislav Čiko Moyzesova 868/67 Považská Bystrica 017 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Bronislav Čiko Moyzesova 868/67 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 23.06.2003
   23.06.2003Nové obchodné meno:
   BPB MED, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stromová 34 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti vedenia zdravého živnotného štýlu
   Noví spoločníci:
   MUDr. Bronislav Čiko Moyzesova 868/67 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Eva Trutzová Lozorno 746 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Bronislav Čiko Moyzesova 868/67 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 23.06.2003
   Ing. Eva Trutzová Lozorno 746 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.06.2003