Create Invoice

WIZART - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name WIZART
PIN 35861975
TIN 2021745440
Date create 20 May 2003
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat WIZART
Štetinova 7
81106
Bratislava
Financial information
Sales and income 82 352 €
Profit -52 940 €
Capital 84 983 €
Own capital 51 674 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421903732175
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,070
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,070
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 0
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,070
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,070
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 0
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,070
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -694
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,638
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,638
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 8,496
A.V.1. Statutory funds (423, 42X) 8,496
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 0
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 35,784
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 35,784
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -52,940
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,764
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 0
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 0
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,764
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 34
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,250
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 0
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 82,352
III. Revenues from sale of services (602, 606) 25,200
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 55,000
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,152
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,006
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 3,427
D. Services (účtová group of 51) 73,605
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 29
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 3,145
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 3,145
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 53,461
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 339
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -51,654
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -51,832
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 807
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 807
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -806
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,460
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -52,940
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4232522.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35861975 TIN: 2021745440
 • Registered seat: WIZART, Štetinova 7, 81106, Bratislava
 • Date create: 20 May 2003
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Viliam Soročin Námestie hraničiarov 1 Bratislava 851 03 10.04.2012
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Darina Hofereková 6 639 € (100%) Myola CRT 4216 Austrálsky zväz
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.06.2012Noví spoločníci:
   Darina Hofereková Coombabach QLD 39/43 Myola CRT 4216 Austrálsky zväz
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Soročin Námestie hraničiarov 1 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 10.04.2012
   06.06.2012Zrušeny spoločníci:
   Roman Hoferek Koreničova 1439/7 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Hoferek Koreničova 1439/7 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 06.10.2006
   26.10.2006Noví spoločníci:
   Roman Hoferek Koreničova 1439/7 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Hoferek Koreničova 1439/7 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 06.10.2006
   25.10.2006Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Boris Pagáč Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Boris Pagáč Topoľčianska 31 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.05.2003
   22.01.2005Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Boris Pagáč Topoľčianska 31 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.05.2003
   21.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Ščepán Plachého 23 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Boris Pagáč Topoľčianska 31 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.05.2003
   Stanislav Ščepán Plachého 23 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   20.05.2003Nové obchodné meno:
   WIZART, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štetinova 7 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti
   poskytovanie software na základe zmluvy s autorom
   tvorba a udržiavanie www stránok
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   činnosť organizačných poradcov
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   publikačná a vydavateľská činnosť vrátane public relations, v rozsahu voľnej živnosti (periodické a neperiodické publikácie, nosiče záznamu zvuku a obrazu)
   sprostredkovateľská činnosť v rozahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Boris Pagáč Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   Stanislav Ščepán Plachého 23 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Boris Pagáč Topoľčianska 31 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.05.2003
   Stanislav Ščepán Plachého 23 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.05.2003