Create Invoice

GSK NONLIFE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GSK NONLIFE
Status Destroyed
PIN 35862131
TIN 2021732977
Date create 16 July 2003
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat GSK NONLIFE
Miletičova 21
82108
Bratislava
Financial information
Capital 11 453 853 €
Own capital 4 588 321 €
Contact Information
Phone(s) 0220854208, 0220854361
Mobile phone(s) 0917409077
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35862131 TIN: 2021732977
 • Registered seat: GSK NONLIFE, Miletičova 21, 82108, Bratislava
 • Date create: 16 July 2003
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.10.2014Zrušené obchodné meno:
   GSK NONLIFE a. s. "v likvidácii"
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 21 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   správa vlastného majetku
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   09.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Jean André Brun - člen rue Ruinart de Brimont 72 Reims 511 00 Francúzsko Vznik funkcie: 19.01.2010
   Dr. Erik Szabolcs Nagy - preseda Irhás árok u. 85/B Budapešť 1121 Maďarská republika Vznik funkcie: 12.05.2011
   Ing. Ondrej Zaťko - člen Baltská 5160/9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.02.2011
   04.01.2012Nové obchodné meno:
   GSK NONLIFE a. s. "v likvidácii"
   Nové predmety činnosti:
   správa vlastného majetku
   03.01.2012Zrušené obchodné meno:
   Groupama poisťovňa, a. s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami /napr. krádežou/, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8
   poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
   poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu
   poistenie rôznych finančných strát vyplyvajúcich zo straty pravidelného zdroja príjmov
   všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12 klasifikácie
   poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7 spôsobených: požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, jadrovou energiou, zosuvom alebo zosadaním pôdy
   poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových - motorových
   poistenie úrazu: s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, cestujúcich
   vykonávanie sprostredkovateľských činností pre finančnú inštitúciu OTP Banka Slovensko, a.s.
   poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
   09.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Dr. Erik Szabolcs Nagy - preseda Irhás árok u. 85/B Budapešť 1121 Maďarská republika Vznik funkcie: 12.05.2011
   15.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Zaťko - člen Baltská 5160/9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.02.2011
   14.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Štefániková - predseda predstavenstva Podjavorinskej 5 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 29.04.2010
   07.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dávid Lupták , PhD. - člen K. Adlera 20 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2009
   28.09.2010Nové predmety činnosti:
   poistenie rôznych finančných strát vyplyvajúcich zo straty pravidelného zdroja príjmov
   09.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Angyalová - člen Generála Klapku 2972/54 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 17.12.2007
   Mgr. Mária Valábiková - člen Novomeského 17 Nitra 949 12 Vznik funkcie: 22.04.2009
   21.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Štefániková - predseda predstavenstva Podjavorinskej 5 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 29.04.2010
   20.05.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Štefániková Podjavorinskej 5 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 01.04.2010
   13.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Štefániková Podjavorinskej 5 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 01.04.2010
   12.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Konczer - predseda Szinnyeiho 12 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 06.09.2007
   03.02.2010Nové sidlo:
   Miletičova 21 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie sprostredkovateľských činností pre finančnú inštitúciu OTP Banka Slovensko, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Jean André Brun - člen rue Ruinart de Brimont 72 Reims 511 00 Francúzsko Vznik funkcie: 19.01.2010
   02.02.2010Zrušené sidlo:
   Klemensova 2 Bratislava 811 09
   25.06.2009Nové obchodné meno:
   Groupama poisťovňa, a. s.
   24.06.2009Zrušené obchodné meno:
   Groupama poisťovňa, a. s .
   25.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Valábiková - člen Novomeského 17 Nitra 949 12 Vznik funkcie: 22.04.2009
   10.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dávid Lupták , PhD. - člen K. Adlera 20 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2009
   09.04.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Hudáková - člen Vranovská 61 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 16.07.2003
   02.02.2009Nové obchodné meno:
   Groupama poisťovňa, a. s .
   01.02.2009Zrušené obchodné meno:
   OTP Garancia poisťovňa, a.s.
   21.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Matej Nagy Čsl. Parašutistov 21 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 08.03.2004
   06.02.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Angyalová - člen Generála Klapku 2972/54 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 17.12.2007
   05.02.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Dögei Sándor - člen Oroszlán utca 78 Budapesť 1152 Maďarská republika Vznik funkcie: 16.07.2003
   11.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Konczer - predseda Szinnyeiho 12 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 06.09.2007
   10.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ďurík - predseda Vnútorná okružná 62 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 16.07.2003
   Ing. Ľudovít Konczer - člen Szinnyeiho 12 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 03.08.2007
   31.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Konczer - člen Szinnyeiho 12 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 03.08.2007
   09.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dávid Lupták , CSc. - člen K. Adlera 20 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.04.2006
   25.10.2006Nové predmety činnosti:
   poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
   06.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dávid Lupták , CSc. - člen K. Adlera 20 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.04.2006
   05.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zsolt Bernáth - člen Nová Ves 2222/23 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 16.07.2003
   30.06.2004Nové predmety činnosti:
   poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
   poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu
   27.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matej Nagy Čsl. Parašutistov 21 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 08.03.2004
   26.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Šafár , PhD. - člen Gercenova 33 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 16.07.2003
   08.10.2003Nové predmety činnosti:
   poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami /napr. krádežou/, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8
   16.07.2003Nové obchodné meno:
   OTP Garancia poisťovňa, a.s.
   Nové sidlo:
   Klemensova 2 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12 klasifikácie
   poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7 spôsobených: požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, jadrovou energiou, zosuvom alebo zosadaním pôdy
   poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových - motorových
   poistenie úrazu: s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, cestujúcich
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Zsolt Bernáth - člen Nová Ves 2222/23 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 16.07.2003
   Ing. Tomáš Ďurík - predseda Vnútorná okružná 62 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 16.07.2003
   Ing. Ľubica Hudáková - člen Vranovská 61 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 16.07.2003
   Ing. Pavol Šafár , PhD. - člen Gercenova 33 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 16.07.2003
   Dögei Sándor - člen Oroszlán utca 78 Budapesť 1152 Maďarská republika Vznik funkcie: 16.07.2003