Create Invoice

Fischbach + Miller - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Fischbach + Miller
PIN 35864214
TIN 2021744626
VAT number SK2021744626
Date create 12 August 2003
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Fischbach + Miller
Fraňa Kráľa 35
81105
Bratislava
Financial information
Sales and income 630 115 €
Profit -10 463 €
Capital 309 159 €
Own capital 130 707 €
Contact Information
Email info@fischbach-miller.sk
Phone(s) 0544884660, 0254414660
Mobile phone(s) 0905879610, 0908558162
Fax(es) 0544884661
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 360,591
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 45,355
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 45,355
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 3,392
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 10,520
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 31,443
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 314,654
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 193,728
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 61,470
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 120,109
3. Products (123) - /194/ 5,583
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,566
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 76,793
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 72,468
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,468
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,371
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,954
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 44,133
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,527
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 40,606
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 582
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 582
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 360,591
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 120,244
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 664
2. Other funds (427, 42X) 664
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 0
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 123,403
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 125,326
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,923
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,463
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 240,347
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 94,070
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
9. Liabilities from social fund (472) 335
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 93,735
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 0
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 134,383
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 92,799
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 92,799
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 11,962
7. Liabilities from social insurance (336) 6,462
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 760
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,400
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 11,894
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 11,894
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 630,115
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 7,464
II. Revenues from sales of own products (601) 406,254
III. Revenues from sale of services (602, 606) 143,168
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 65,512
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,717
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 635,311
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 5,612
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 299,350
D. Services (účtová group of 51) 67,785
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 244,935
E.1. Wages and salaries (521, 522) 175,076
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 57,455
4. Social expenses (527, 528) 12,404
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 387
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 16,179
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 16,179
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,063
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,196
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 249,651
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,389
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,846
2. Other expense (562A) 1,846
O. Exchange rate losses (563) 174
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 369
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,387
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,583
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,463
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35864214 TIN: 2021744626 VAT number: SK2021744626
 • Registered seat: Fischbach + Miller, Fraňa Kráľa 35, 81105, Bratislava
 • Date create: 12 August 2003
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ralph Maier Ulmer Str. 23 D-88471 Laupheim Spolková republika Nemecko 12.08.2003
  Bernd Maier Hohe Str. 9 D-88471 Laupheim Spolková republika Nemecko 12.08.2003
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ralph Maier 3 320 € (50%) Ulmer Str. 23 D-88471 Laupheim Spolková republika Nemecko
  Bernd Maier 3 320 € (50%) Hohe Str. 9 D-88471 Laupheim Spolková republika Nemecko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.02.2010Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 35 Bratislava 811 05
   15.02.2010Zrušené sidlo:
   Sládkovičova 7 Bratislava 811 06
   20.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Kurt Fischbach Altencentrum Goldbach GmbH, Bahnhofstr. 15 D-88416 Ochsenhausen Spolková republika Nemecko
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.08.2003Nové obchodné meno:
   Fischbach + Miller s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sládkovičova 7 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   spracovávanie vlasov všetkého druhu a umelých vlákien - zhotovovanie výrobkov z nich
   veľkoobchod a maloobchod s výrobkami z vlasov a umelých vlákien, s predmetmi pre divadlo, pre potreby holičstva a kaderníctva a predmetmi na úpravu účesu
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ralph Maier Ulmer Str. 23 D-88471 Laupheim Spolková republika Nemecko
   Bernd Maier Hohe Str. 9 D-88471 Laupheim Spolková republika Nemecko
   Kurt Fischbach Altencentrum Goldbach GmbH, Bahnhofstr. 15 D-88416 Ochsenhausen Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ralph Maier Ulmer Str. 23 D-88471 Laupheim Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 12.08.2003
   Bernd Maier Hohe Str. 9 D-88471 Laupheim Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 12.08.2003