Create Invoice

TUMI - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TUMI
PIN 35864249
TIN 2021745748
Date create 28 July 2003
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TUMI
Bazovského 17
84101
Bratislava
Financial information
Capital 333 €
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35864249 TIN: 2021745748
 • Registered seat: TUMI, Bazovského 17, 84101, Bratislava
 • Date create: 28 July 2003
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Michal Túry Bardoňovo Bardoňovo 941 49 07.08.2013
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Michal Túry 6 639 € (100%) Bardoňovo Bardoňovo 941 49
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.08.2013Nové obchodné meno:
   TUMI, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Michal Túry Bardoňovo Bardoňovo 941 49
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Túry Bardoňovo Bardoňovo 941 49 Vznik funkcie: 07.08.2013
   13.08.2013Zrušené obchodné meno:
   Security Zap-SEZA, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Mráz Bazovského 17 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Mráz Bazovského 17 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 19.03.2004
   10.11.2006Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie verejne dostupných informácií
   pilčícke práce a približovanie dreva
   údržba zelene
   údržba komunikácií
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   09.11.2006Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie bezpečnostných služieb podľa zákona číslo 379/1997 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov o súkromných bezpečnostných službách podľa - § 3 písm. a/ strážna služba 1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom, 2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach, 3. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, 4. ochrana majetku pri preprave, 5. ochrana majetku a osoby, 6. ochrana osoby, 7. zabezpečenie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia, 8. prevádzkovanie zabezpečovacieho alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu osôb alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta, alebo osoby, 9. vypracúvanie plánu ochrany, 10. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v 1. až 9. bode, 11. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v 1. až 10. bode
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - § 3 písm. d/ technická služba v rozsahu 4. projektovanie, 5. montáž, 6. údržba, 7. revízia alebo 8. opravy
   16.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Mráz Bazovského 17 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 19.03.2004
   15.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Solárik Valachovej 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.07.2003
   28.07.2003Nové obchodné meno:
   Security Zap-SEZA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bazovského 17 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie bezpečnostných služieb podľa zákona číslo 379/1997 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov o súkromných bezpečnostných službách podľa - § 3 písm. a/ strážna služba 1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom, 2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach, 3. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, 4. ochrana majetku pri preprave, 5. ochrana majetku a osoby, 6. ochrana osoby, 7. zabezpečenie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia, 8. prevádzkovanie zabezpečovacieho alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu osôb alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta, alebo osoby, 9. vypracúvanie plánu ochrany, 10. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v 1. až 9. bode, 11. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v 1. až 10. bode
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - § 3 písm. d/ technická služba v rozsahu 4. projektovanie, 5. montáž, 6. údržba, 7. revízia alebo 8. opravy
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Mráz Bazovského 17 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Stanislav Solárik Valachovej 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.07.2003