Create Invoice

GSK LIFE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GSK LIFE
Status Destroyed
PIN 35865164
TIN 2021740765
Date create 04 September 2003
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat GSK LIFE
Miletičova 21
82108
Bratislava
Financial information
Capital 11 453 853 €
Own capital 4 588 321 €
Contact Information
Phone(s) 0220854208, 0220854441
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35865164 TIN: 2021740765
 • Registered seat: GSK LIFE, Miletičova 21, 82108, Bratislava
 • Date create: 04 September 2003
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.09.2014Zrušené obchodné meno:
   GSK LIFE a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 21 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   správa vlastného majetku
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   09.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Zaťko - člen Baltská 5160/9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 25.07.2011
   Dr. Erik Szabolcs Nagy - predseda Irhás árok u. 85/B Budapešť 1121 Maďarská republika Vznik funkcie: 12.05.2011
   Jean André Brun - člen rue Ruinart de Brimont 72 Reims 511 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 19.01.2010
   02.02.2012Nové obchodné meno:
   GSK LIFE a.s. v likvidácii
   01.02.2012Zrušené obchodné meno:
   GSK LIFE a.s.
   12.01.2012Nové obchodné meno:
   GSK LIFE a.s.
   Nové predmety činnosti:
   správa vlastného majetku
   11.01.2012Zrušené obchodné meno:
   Groupama životná poisťovňa, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
   2. poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí
   4. poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom
   5. dôchodkové poistenie
   6. poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1,2 a 4
   vykonávanie sprostredkovateľských činností pre finančnú inštitúciu OTP Banka Slovensko, a.s.
   23.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Zaťko - člen Baltská 5160/9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 25.07.2011
   22.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Karol Gunda - člen Žilinská 114/6 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 18.02.2011
   11.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Dr. Erik Szabolcs Nagy - predseda Irhás árok u. 85/B Budapešť 1121 Maďarská republika Vznik funkcie: 12.05.2011
   13.04.2011Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Karol Gunda - člen Žilinská 114/6 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 18.02.2011
   12.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Štefániková - predseda predstavenstva Podjavorinskej 5 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 29.04.2010
   07.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dávid Lupták , PhD. - člen K.Adlera 20 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2009
   08.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Angyalová - člen Generála Klapku 2972/54 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 17.12.2007
   Mgr. Mária Valábiková - člen Novomeského 17 Nitra 949 12 Vznik funkcie: 22.04.2009
   12.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Štefániková - predseda predstavenstva Podjavorinskej 5 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 29.04.2010
   11.05.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Štefániková - člen predstavenstva Podjavorinskej 5 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 01.04.2010
   17.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Štefániková - člen predstavenstva Podjavorinskej 5 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 01.04.2010
   16.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Konczer - predseda Szinnyeiho 12 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 06.09.2007
   01.02.2010Nové sidlo:
   Miletičova 21 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie sprostredkovateľských činností pre finančnú inštitúciu OTP Banka Slovensko, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Jean André Brun - člen rue Ruinart de Brimont 72 Reims 511 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 19.01.2010
   31.01.2010Zrušené sidlo:
   Klemensova 2 Bratislava 811 09
   29.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Valábiková - člen Novomeského 17 Nitra 949 12 Vznik funkcie: 22.04.2009
   10.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dávid Lupták , PhD. - člen K.Adlera 20 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2009
   09.04.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Hudáková - člen Vranovská 61 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 04.09.2003
   02.02.2009Nové obchodné meno:
   Groupama životná poisťovňa, a.s.
   01.02.2009Zrušené obchodné meno:
   OTP Garancia životná poisťovňa, a.s.
   16.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Matej Nagy - člen Čsl. Parašutistov 21 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 08.03.2004
   16.02.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Angyalová - člen Generála Klapku 2972/54 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 17.12.2007
   15.02.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Angyalová - člen Generála Klapku 2972/54 Komárno 945 01 ČSFR Vznik funkcie: 17.12.2007
   05.02.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Angyalová - člen Generála Klapku 2972/54 Komárno 945 01 ČSFR Vznik funkcie: 17.12.2007
   04.02.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Sándor Dögei - člen Oroszlán utca 78 Budapesť 1152 Maďarská republika Vznik funkcie: 04.09.2003
   13.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Konczer - predseda Szinnyeiho 12 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 06.09.2007
   12.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ďurík - predseda Vnútorná okružná 62 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 04.09.2003
   Ing. Ľudovít Konczer - člen Szinnyeiho 12 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 03.08.2007
   21.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Konczer - člen Szinnyeiho 12 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 03.08.2007
   10.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dávid Lupták , CSc. - člen K. Adlera 20 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 28.03.2006
   28.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dávid Lupták , CSc. - člen K. Adlera 20 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 28.03.2006
   27.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zsolt Bernáth - člen Nová Ves 2222/23 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 04.09.2003
   25.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matej Nagy - člen Čsl. Parašutistov 21 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 08.03.2004
   24.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Šafár , PhD. - člen Gercenova 33 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.09.2003
   04.09.2003Nové obchodné meno:
   OTP Garancia životná poisťovňa, a.s.
   Nové sidlo:
   Klemensova 2 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1. poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
   2. poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí
   4. poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom
   5. dôchodkové poistenie
   6. poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1,2 a 4
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Zsolt Bernáth - člen Nová Ves 2222/23 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 04.09.2003
   Ing. Tomáš Ďurík - predseda Vnútorná okružná 62 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 04.09.2003
   Ing. Ľubica Hudáková - člen Vranovská 61 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 04.09.2003
   Ing. Pavol Šafár , PhD. - člen Gercenova 33 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.09.2003
   Sándor Dögei - člen Oroszlán utca 78 Budapesť 1152 Maďarská republika Vznik funkcie: 04.09.2003