Create Invoice

SOLEN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SOLEN
PIN 35865211
TIN 2021742052
VAT number SK2021742052
Date create 08 September 2003
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SOLEN
Ambrova 5
83101
Bratislava
Financial information
Sales and income 739 648 €
Profit 40 566 €
Capital 153 224 €
Own capital -12 040 €
Contact Information
Email solen@solen.sk
Website http://www.solen.sk/index.php?page=home
Phone(s) +421254651386, +421254650649, +421254131365, +421254651384, +421254131380, +421254650647, +421254651385, +421254650648, +421254131381
Mobile phone(s) +421911349599, +421911345599, +421903452654, +421903463286
Fax(es) 0254651384
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 149,835
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,644
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,644
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 3,644
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 138,706
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 2,468
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,468
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 7,947
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 2,419
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,419
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,528
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 93,815
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 93,815
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,815
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 34,476
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,795
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 30,681
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 7,485
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 7,485
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 149,835
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,525
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 7,193
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 7,193
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -25,873
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -25,873
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,566
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 112,977
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,164
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 731
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 731
9. Liabilities from social fund (472) 433
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 106,003
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 41,613
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,613
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,700
7. Liabilities from social insurance (336) 6,819
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,610
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,261
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 5,810
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 5,810
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 8,333
4. Deferred income short-term (384A) 8,333
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 726,985
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 739,648
II. Revenues from sales of own products (601) 26,913
III. Revenues from sale of services (602, 606) 700,072
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,663
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 683,859
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 28,777
D. Services (účtová group of 51) 425,468
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 221,982
E.1. Wages and salaries (521, 522) 163,340
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 53,789
4. Social expenses (527, 528) 4,853
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 820
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,751
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,751
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 240
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,821
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 55,789
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 272,740
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,536
O. Exchange rate losses (563) 729
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 807
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,535
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 54,254
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 13,688
R.1. Income tax expense current (591, 595) 13,688
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 40,566
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35865211 TIN: 2021742052 VAT number: SK2021742052
 • Registered seat: SOLEN, Ambrova 5, 83101, Bratislava
 • Date create: 08 September 2003
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Katarína Pospíšilová Cibická cesta 2 Svätý Jur 900 21 15.12.2009
  Vítězslav Šrámek Za parkem 911 Velká Bystřice 783 53 Česká republika 31.05.2006
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Mgr. Katarína Pospíšilová 1 327 € (20%) Cibická cesta 2 Svätý Jur 900 21
  Mgr. Vítězslav Šrámek 5 312 € (80%) Za parkem 911 Velká Bystřice 783 53 Česká republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.02.2014Nové sidlo:
   Ambrova 5 Bratislava 831 01
   24.02.2014Zrušené sidlo:
   Lovinského 16 Bratislava 811 04
   27.11.2013Noví spoločníci:
   Mgr. Vítězslav Šrámek Za parkem 911 Velká Bystřice 783 53 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Katarína Pospíšilová Cibická cesta 2 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 15.12.2009
   26.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefánia Šramková Za parkem 911 Velká Bystřice 783 53 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Katarína Pospíšilová Cibická cesta 4 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 15.12.2009
   Ing. Štefánia Šramková Za parkem 911 Velká Bystřice 783 53 Česká republika Vznik funkcie: 08.09.2003
   28.01.2012Nové predmety činnosti:
   vydávanie kníh, máp a zborníkov
   nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   marketingové poradenstvo
   prieskum trhu a verejnej mienky
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prenájom hnuteľných vecí
   23.02.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Katarína Pospíšilová Cibická cesta 4 Svätý Jur 900 21
   Ing. Štefánia Šramková Za parkem 911 Velká Bystřice 783 53 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Katarína Pospíšilová Cibická cesta 4 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 15.12.2009
   22.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefánia Šramková 8. května 66 Velká Bystřice 783 53 Česká republika
   26.04.2007Nové sidlo:
   Lovinského 16 Bratislava 811 04
   25.04.2007Zrušené sidlo:
   Úprkova 23 Bratislava 811 04
   20.06.2006Nové obchodné meno:
   SOLEN, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefánia Šramková 8. května 66 Velká Bystřice 783 53 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vítězslav Šrámek Za parkem 911 Velká Bystřice 783 53 Česká republika Vznik funkcie: 31.05.2006
   Ing. Štefánia Šramková Za parkem 911 Velká Bystřice 783 53 Česká republika Vznik funkcie: 08.09.2003
   19.06.2006Zrušené obchodné meno:
   MEDUCA, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefánia Šramková Radošovec 672 Konice 798 52 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefánia Šramková Radošovec 672 Konice 798 52 Česká republika Vznik funkcie: 08.09.2003
   08.02.2006Nové sidlo:
   Úprkova 23 Bratislava 811 04
   07.02.2006Zrušené sidlo:
   Šafárikovo námestie 7 Bratislava 811 02
   14.04.2004Nové sidlo:
   Šafárikovo námestie 7 Bratislava 811 02
   13.04.2004Zrušené sidlo:
   Sokolská 23 Modra 900 01
   08.09.2003Nové obchodné meno:
   MEDUCA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sokolská 23 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie seminárov, kurzov, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefánia Šramková Radošovec 672 Konice 798 52 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefánia Šramková Radošovec 672 Konice 798 52 Česká republika Vznik funkcie: 08.09.2003