Create Invoice

TRIM Broker - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TRIM Broker
PIN 35867302
TIN 2021751699
VAT number SK2021751699
Date create 08 October 2003
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat TRIM Broker
Dunajská 15/A
81108
Bratislava
Financial information
Sales and income 546 170 €
Profit 42 761 €
Capital 258 219 €
Own capital 135 590 €
Contact Information
Phone(s) 0232112540, 0232112546
Fax(es) 0232112549
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 292,704
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 64,324
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 9,584
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,687
7. Advances on long-term intangible assets (051) - /095A/ 7,897
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 51,245
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 45,662
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 5,583
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 3,495
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,094
6. Other loans (067A) - /096A/ 2,401
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 214,992
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 88
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 88
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 141,955
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 19,082
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,082
3. Other loans to affiliated entities (351A) - /391A/ 12,052
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,018
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 94,803
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 72,949
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 6,008
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 66,941
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 13,388
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 179
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 13,209
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 292,704
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 177,427
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 25,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 25,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 26,581
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 26,581
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -11,198
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -11,198
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 94,083
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 94,083
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 42,761
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,187
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1
9. Liabilities from social fund (472) 1
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 109,937
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 57,509
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,509
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 36,486
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 8,948
7. Liabilities from social insurance (336) 5,424
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,545
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 5,249
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 5,249
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 90
4. Deferred income short-term (384A) 90
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 565,022
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 546,170
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 154
III. Revenues from sale of services (602, 606) 540,396
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 3,750
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,870
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 496,785
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 498
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 21,479
D. Services (účtová group of 51) 302,855
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 145,926
E.1. Wages and salaries (521, 522) 105,780
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 36,017
4. Social expenses (527, 528) 4,129
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 473
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 13,457
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 13,457
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,097
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 49,385
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 215,718
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18,852
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
XII. Foreign exchange gains (663) 12,763
XIII. Income from the revaluation of securities and income from derivative transactions (664, 667) 6,086
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,555
O. Exchange rate losses (563) 4,406
P. The cost of revaluation of securities and the cost of derivative operations (564, 567) 5,966
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,183
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 7,297
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 56,682
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 13,921
R.1. Income tax expense current (591, 595) 14,529
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -608
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 42,761
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35867302 TIN: 2021751699 VAT number: SK2021751699
 • Registered seat: TRIM Broker, Dunajská 15/A, 81108, Bratislava
 • Date create: 08 October 2003
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Martin Moravčík predseda Legerského 1658/8 Bratislava 831 02 10.04.2015
  Ing. Ronald Ižip člen Vavilovova 1183/24 Bratislava 851 01 10.04.2015
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Moravčík - predseda predstavenstva Legerského 1658/8 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 10.04.2015
   Ing. Ronald Ižip - člen predstavenstva Vavilovova 1183/24 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.04.2015
   17.04.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Moravčík - predseda predstavenstva Legerského 1656/8 Bratislava - Nové Mesto 831 02 Vznik funkcie: 27.10.2010
   Ing. Ronald Ižip - člen Vavilovova 24 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.11.2009
   Ing. Valér Demjan , PhD. - člen predstavenstva Sedmokrásková 7 Bratislava 2 821 01 Vznik funkcie: 27.10.2010
   09.12.2010Nové predmety činnosti:
   činnosť samostatného finančného agenta vykonávajúceho finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu
   08.12.2010Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb
   sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
   telemarketing
   11.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Moravčík - predseda predstavenstva Legerského 1656/8 Bratislava - Nové Mesto 831 02 Vznik funkcie: 27.10.2010
   Ing. Valér Demjan , PhD. - člen predstavenstva Sedmokrásková 7 Bratislava 2 821 01 Vznik funkcie: 27.10.2010
   10.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Moravčík - člen Legerského 1656/8 Bratislava - Nové Mesto 831 02 Vznik funkcie: 09.07.2008
   Ing. Tomáš Palásek - predseda Furdekova 9 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 09.07.2008
   29.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Martin Moravčík - člen Legerského 1656/8 Bratislava - Nové Mesto 831 02 Vznik funkcie: 09.07.2008
   28.05.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Moravčík - člen Sklabinská 16 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 09.07.2008
   30.03.2010Nové obchodné meno:
   TRIM Broker, a. s.
   Nové sidlo:
   Dunajská 15/A Bratislava 811 08
   29.03.2010Zrušené obchodné meno:
   CI KOMODITY, akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Poľná 1 Bratislava 811 08
   26.11.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ronald Ižip - člen Vavilovova 24 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.11.2009
   25.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Palásek Furdekova 9 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 09.07.2008
   06.08.2008Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   administratívne služby
   sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Moravčík - člen Sklabinská 16 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 09.07.2008
   Martin Palásek Furdekova 9 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 09.07.2008
   Ing. Tomáš Palásek - predseda Furdekova 9 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 09.07.2008
   05.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Moravčík - člen Sklabinská 16 Bratislava Vznik funkcie: 08.10.2003
   Martin Palásek Furdekova 9 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.02.2006
   Ing. Tomáš Palásek - predseda Furdekova 9 Bratislava Vznik funkcie: 08.10.2003
   29.11.2007Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb
   14.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Martin Palásek Furdekova 9 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.02.2006
   13.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek Pariči - člen Tehelná 35 Prešov Vznik funkcie: 08.10.2003
   08.10.2003Nové obchodné meno:
   CI KOMODITY, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Poľná 1 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   prieskum trhu a verejnej mienky
   faktoring a forfaiting
   prenájom osobných motorových vozidiel
   prenájom priemyselného tovaru, výpočtovej techniky a technológií
   reklamné a marketingové služby
   reklamné a marketingové poradenstvo
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
   telemarketing
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Martin Moravčík - člen Sklabinská 16 Bratislava Vznik funkcie: 08.10.2003
   Ing. Tomáš Palásek - predseda Furdekova 9 Bratislava Vznik funkcie: 08.10.2003
   Ing. Marek Pariči - člen Tehelná 35 Prešov Vznik funkcie: 08.10.2003