Create Invoice

MARTSIS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MARTSIS
PIN 35868694
TIN 2021752810
VAT number SK2021752810
Date create 28 October 2003
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MARTSIS
Sládkovičova 2063/43
92101
Bratislava
Financial information
Sales and income 43 667 €
Profit 6 003 €
Capital 30 900 €
Own capital 3 309 €
Contact Information
Phone(s) +421911618910
Mobile phone(s) +421911618910
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 34,801
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 12,503
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 12,503
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 12,503
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,651
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 5,113
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 5,107
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,107
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 16,538
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 8,727
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 7,811
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 647
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 647
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 34,801
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,312
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -3,994
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 17,628
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -21,622
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,003
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,489
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 19,679
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 19,600
9. Liabilities from social fund (472) 79
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 5,810
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 500
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 500
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 561
7. Liabilities from social insurance (336) 319
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,852
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 578
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 40,949
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 43,667
III. Revenues from sale of services (602, 606) 40,949
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 2,700
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,756
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 3,794
D. Services (účtová group of 51) 10,957
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 8,828
E.1. Wages and salaries (521, 522) 6,489
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,983
4. Social expenses (527, 528) 356
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 268
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 8,043
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 8,043
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 2,231
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,635
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,911
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,198
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 201
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 201
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -200
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,711
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,708
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,708
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,003
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35868694 TIN: 2021752810 VAT number: SK2021752810
 • Registered seat: MARTSIS, Sládkovičova 2063/43, 92101, Bratislava
 • Date create: 28 October 2003
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.07.2008Nové sidlo:
   Sládkovičova 2063/43 Piešťany 921 01
   Noví spoločníci:
   Peter Koprna Staničná 21 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Koprna Staničná 21 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 02.06.2008
   30.06.2008Zrušené sidlo:
   Chorvátska 4 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Blahová Jesenná 3229/2 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Blahová Jesenná 3229/2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 28.06.2006
   08.08.2006Nové sidlo:
   Chorvátska 4 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   organizačno-technické zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, kancelárskej a informačnej techniky
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovanie v oblasti služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne práce
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Andrea Hulmanová Staničná 21 Piešťany 921 01
   Zuzana Blahová Jesenná 3229/2 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Hulmanová Staničná 21 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 28.06.2006
   Zuzana Blahová Jesenná 3229/2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 28.06.2006
   07.08.2006Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   stážna služba v rozsahu podľa § 3 písm.a) body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zák.č . 379/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov: 1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom, 2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach, 3.ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, 4. ochrana majetku pri preprave, 5. ochrana prepravy majetku a osoby, 6. ochrana osoby, 7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia, 8. prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby, 9. vypracovanie plánu ochrany, 10. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Bučko Budatínska 3044/71 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Bučko Budatínska 3044/71 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 28.10.2003
   20.02.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Bučko Budatínska 3044/71 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 28.10.2003
   19.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Bučko Budatínska 3084/33 Bratislava Vznik funkcie: 28.10.2003
   28.10.2003Nové obchodné meno:
   MARTSIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stážna služba v rozsahu podľa § 3 písm.a) body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zák.č . 379/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov: 1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom, 2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach, 3.ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, 4. ochrana majetku pri preprave, 5. ochrana prepravy majetku a osoby, 6. ochrana osoby, 7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia, 8. prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby, 9. vypracovanie plánu ochrany, 10. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
   Noví spoločníci:
   Martin Bučko Budatínska 3044/71 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Bučko Budatínska 3084/33 Bratislava Vznik funkcie: 28.10.2003