Create Invoice

DAST Security - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DAST Security
PIN 35868881
TIN 2021759234
VAT number SK2021759234
Date create 24 October 2003
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DAST Security
Dunajská 8
81108
Bratislava
Financial information
Sales and income 339 322 €
Profit -47 259 €
Capital 554 826 €
Own capital 280 921 €
Contact Information
Phone(s) 0263815141, 0232553180
Fax(es) 0263815141
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 452,663
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 13,104
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 13,104
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 13,104
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 437,132
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 387,233
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 387,233
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 387,233
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 49,899
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 21,393
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 28,506
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,427
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,427
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 452,663
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 233,662
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 273,618
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 273,618
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -47,259
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 219,001
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 48,855
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
9. Liabilities from social fund (472) 37,915
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 10,940
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 168,199
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 57,346
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,346
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 74,915
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 23,685
7. Liabilities from social insurance (336) 4,028
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,225
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,947
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,947
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 336,624
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 339,322
III. Revenues from sale of services (602, 606) 336,624
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 417
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,281
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 376,865
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,095
D. Services (účtová group of 51) 197,912
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 162,514
E.1. Wages and salaries (521, 522) 119,871
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 41,135
4. Social expenses (527, 528) 1,508
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,494
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 13,517
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 13,517
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 333
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -37,543
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 137,617
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,757
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 884
2. Other expense (562A) 884
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 7,873
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,756
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -46,299
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -47,259
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35868881 TIN: 2021759234 VAT number: SK2021759234
 • Registered seat: DAST Security, Dunajská 8, 81108, Bratislava
 • Date create: 24 October 2003
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Miloš Sulka Kollárova 34 Zlaté Moravce 953 01 01.04.2008
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  DAST HOLDING a.s. 6 639 € (100%) Bratislava 851 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.06.2014Nové sidlo:
   Dunajská 8 Bratislava 811 08
   18.06.2014Zrušené sidlo:
   Viničnianska cesta 15 Pezinok 902 01
   21.06.2011Nové sidlo:
   Viničnianska cesta 15 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
   20.06.2011Zrušené sidlo:
   Einsteinova 24 Bratislava 851 01
   10.02.2010Nové sidlo:
   Einsteinova 24 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   DAST HOLDING a.s. Einsteinova 24 Bratislava 851 01
   09.02.2010Zrušené sidlo:
   Andrusovova 9 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   DAST HOLDING a.s. Kopčianska 14 Bratislava 852 01
   18.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Miloš Sulka Kollárova 34 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 01.04.2008
   17.04.2008Zrušeny predmety činnosti:
   detektívna služba v rozsahu podľa § 3 písm. b) body 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., zákona č. 379/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Košč Jiráskova 2 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.01.2005
   23.03.2007Nové sidlo:
   Andrusovova 9 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   DAST HOLDING a.s. Kopčianska 14 Bratislava 852 01
   22.03.2007Zrušené sidlo:
   Kopčianska 14 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osoby v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neopávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Košč Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   11.07.2006Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Košč Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   10.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Miloš Sulka Kollárova 34 Zlaté Moravce 953 01
   21.04.2005Nové predmety činnosti:
   detektívna služba v rozsahu podľa § 3 písm. b) body 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., zákona č. 379/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Košč Jiráskova 2 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.01.2005
   20.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Sulka Kollárova 34 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 24.10.2003
   27.10.2004Nové sidlo:
   Kopčianska 14 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osoby v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neopávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí
   26.10.2004Zrušené sidlo:
   Bulharská 72 Bratislava 821 04
   24.10.2003Nové obchodné meno:
   DAST Security, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bulharská 72 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/, body 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11., zákona č. 379/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov
   Noví spoločníci:
   Miloš Sulka Kollárova 34 Zlaté Moravce 953 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miloš Sulka Kollárova 34 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 24.10.2003