Create Invoice

LADON - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name LADON
Status Destroyed
PIN 35869127
TIN 2021753822
Date create 16 October 2003
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat LADON
Vajnorská 136
83104
Bratislava
Financial information
Capital 112 562 €
Own capital -150 039 €
Contact Information
Email slade@chello.sk
Phone(s) 0249203430
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35869127 TIN: 2021753822
 • Registered seat: LADON, Vajnorská 136, 83104, Bratislava
 • Date create: 16 October 2003
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.06.2014Zrušené obchodné meno:
   LADON, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 136 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenstvo v oblasti informačných systémov, informačných technológií, kumunikačnej, automatizačnej techniky a elektroniky
   poskytovanie /predaj a prenájom/ softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   automatizované spracovanie dát
   poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
   návrh a optimalizácia informačnej techniky a ich realizácia
   poradenské činnosti v oblasti výpočtovej techniky a informatiky
   poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky a informatiky - systémová integrácia, inštalácia programového vybavenia, zabezpečenia komunikácie medzi počítačmi a dohľad nad testovaním a skúšobnou prevádzkou počítačových sietí
   reklamná a propagačná činnosť
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   poradenská služba v oblasti automatizačnej techniky
   poskytovanie datových služieb - internet
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   faktoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávok nebankovým spôsobom
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   kancelárske a sekretárske práce
   prenájom tovaru - leasing
   organizovanie a technické zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   sprostredkovateľská činnosť v predmetoch podnikania
   poskytovanie technickýh služieb na ochranu osôb a majetku - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   Zrušeny spoločníci:
   MCST, a.s. Vajnorská 136 Bratislava 832 61
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Sládeček , prom. mat. Nám. Martina Benku 10 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 08.03.2013
   16.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Štefan Sládeček , prom. mat. Nám. M. Benku 10 Bratislava
   05.04.2013Nové sidlo:
   Vajnorská 136 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   MCST, a.s. Vajnorská 136 Bratislava 832 61
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Sládeček , prom. mat. Nám. Martina Benku 10 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 08.03.2013
   04.04.2013Zrušené sidlo:
   Vajnorská 136 Bratislava 832 61
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   RNDr. Alexander Valach Vavilovova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Alexander Valach Vavilovova 1 Bratislava Vznik funkcie: 16.10.2003
   15.03.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technickýh služieb na ochranu osôb a majetku - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   16.10.2003Nové obchodné meno:
   LADON, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 136 Bratislava 832 61
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenstvo v oblasti informačných systémov, informačných technológií, kumunikačnej, automatizačnej techniky a elektroniky
   poskytovanie /predaj a prenájom/ softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   automatizované spracovanie dát
   poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
   návrh a optimalizácia informačnej techniky a ich realizácia
   poradenské činnosti v oblasti výpočtovej techniky a informatiky
   poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky a informatiky - systémová integrácia, inštalácia programového vybavenia, zabezpečenia komunikácie medzi počítačmi a dohľad nad testovaním a skúšobnou prevádzkou počítačových sietí
   reklamná a propagačná činnosť
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   poradenská služba v oblasti automatizačnej techniky
   poskytovanie datových služieb - internet
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   faktoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávok nebankovým spôsobom
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   kancelárske a sekretárske práce
   prenájom tovaru - leasing
   organizovanie a technické zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   sprostredkovateľská činnosť v predmetoch podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   Štefan Sládeček , prom. mat. Nám. M. Benku 10 Bratislava
   RNDr. Alexander Valach Vavilovova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Alexander Valach Vavilovova 1 Bratislava Vznik funkcie: 16.10.2003