Create Invoice

EURONICS SK - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EURONICS SK
PIN 35869259
TIN 2021757815
VAT number SK2021757815
Date create 11 November 2003
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat EURONICS SK
Farského 26
85101
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 392 192 €
Profit 5 860 €
Capital 933 831 €
Own capital 90 654 €
Contact Information
Phone(s) 0262525511, 0262247000, 0262247944, 0262525504, 0262525507
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 926,920
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 25,361
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 12,885
2. Software (013) - /073, 091A/ 12,885
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 12,476
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 12,476
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 885,636
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 10,301
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,301
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 1,625
8. Deferred tax asset (481A) 1,625
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 704,227
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 674,731
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,131
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 655,600
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,538
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,958
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 169,483
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 709
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 168,774
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 15,923
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 15,923
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 926,920
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,514
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 66,400
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 66,400
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 13,279
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 13,279
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 10,975
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 10,975
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,860
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 830,406
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 5,395
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 2,491
9. Liabilities from social fund (472) 2,904
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 349
2. Other provisions (459A, 45X) 349
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 820,453
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 711,234
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 464,179
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 247,055
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 82,489
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 12,914
7. Liabilities from social insurance (336) 8,006
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,810
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 4,209
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 4,209
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,392,192
III. Revenues from sale of services (602, 606) 2,368,718
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 9,960
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,514
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,382,430
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 17,340
D. Services (účtová group of 51) 2,120,615
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 202,037
E.1. Wages and salaries (521, 522) 147,785
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 49,946
4. Social expenses (527, 528) 4,306
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,011
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 13,754
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 13,754
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 11,425
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,248
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,762
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 230,763
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 60
2. Other interest income (662A) 60
XIV. Other income from financial activities (668) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 964
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 196
2. Other expense (562A) 196
O. Exchange rate losses (563) 19
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 749
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -903
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,859
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,999
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,356
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -357
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,860
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35869259 TIN: 2021757815 VAT number: SK2021757815
 • Registered seat: EURONICS SK, Farského 26, 85101, Bratislava
 • Date create: 11 November 2003
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  František Majtán predseda Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10 02.10.2008
  Ing. Miroslav Hrdina člen Sihoťská ulica 6954/2 Piešťany 921 01 02.10.2008
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Edita Mitrová - člen predstavenstva Topoľová 426/12 Košice 040 10 Vznik funkcie: 02.10.2008
   31.10.2008Nový štatutárny orgán:
   František Majtán - predseda predstavenstva Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10 Vznik funkcie: 02.10.2008
   Ing. Miroslav Hrdina - člen predstavenstva Sihoťská ulica 6954/2 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 02.10.2008
   Ing. Edita Mitrová - člen predstavenstva Topoľová 426/12 Košice 040 10 Vznik funkcie: 02.10.2008
   30.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Hrdina - člen predstavenstva Sihoťská ulica 6954/2 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 15.06.2004
   František Majtán - predseda predstavenstva Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10 Vznik funkcie: 11.11.2003
   Ing. Edita Mitrová - člen predstavenstva Topoľová 426/12 Košice 040 10 Vznik funkcie: 11.11.2003
   01.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Hrdina - člen predstavenstva Sihoťská ulica 6954/2 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 15.06.2004
   František Majtán - predseda predstavenstva Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10 Vznik funkcie: 11.11.2003
   Ing. Edita Mitrová - člen predstavenstva Topoľová 426/12 Košice 040 10 Vznik funkcie: 11.11.2003
   30.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Hrdina - člen Krajinská 2962/52 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 15.06.2004
   František Majtán - predseda predstavenstva Farského 6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 11.11.2003
   Ing. Edita Mitrová - člen predstavenstva Lidické námestie 7/33 Košice 040 10 Vznik funkcie: 11.11.2003
   Ing. Daniel Večeřa - člen predstavenstva Bratislavská 2860/121 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 11.11.2003
   26.06.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Hrdina - člen Krajinská 2962/52 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 15.06.2004
   25.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   23.04.2004Nové obchodné meno:
   EURONICS SK a.s.
   22.04.2004Zrušené obchodné meno:
   ECS1 a.s.
   11.11.2003Nové obchodné meno:
   ECS1 a.s.
   Nové sidlo:
   Farského 26 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vytváranie, správa a riadenie siete špecializovaných obchodov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   František Majtán - predseda predstavenstva Farského 6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 11.11.2003
   Ing. Edita Mitrová - člen predstavenstva Lidické námestie 7/33 Košice 040 10 Vznik funkcie: 11.11.2003
   Ing. Daniel Večeřa - člen predstavenstva Bratislavská 2860/121 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 11.11.2003