Create Invoice

Slovak Banking Credit Bureau - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 28.11.2016
Basic information
Business name Slovak Banking Credit Bureau
PIN 35869810
TIN 2021768100
VAT number SK2021768100
Date create 14 November 2003
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Slovak Banking Credit Bureau
Malý trh 2/A
81108
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 827 922 €
Profit -5 933 €
Capital 716 436 €
Own capital 135 043 €
Contact Information
Email sbcb@sbcb.sk
Phone(s) 0259207519, 0259207515, 0259207518, 0259207541, 0907706165
Mobile phone(s) 0907706165
Fax(es) 0259207517
Date of updating data: 28.11.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,018,514
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 16,762
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 16,762
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 16,762
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,001,752
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 863,221
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 860,027
1.b. Trade receivables in the framework of the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 522,978
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 337,049
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,194
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 138,531
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 6,053
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 132,478
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,018,514
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 150,657
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 9,958
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 9,958
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 996
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 996
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 145,636
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 145,636
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,933
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 867,857
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 967
9. Liabilities from social fund (472) 967
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 863,163
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 768,260
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 768,260
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,156
7. Liabilities from social insurance (336) 759
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 92,988
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,727
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,727
Date of updating data: 28.11.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,827,921
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,827,922
III. Revenues from sale of services (602, 606) 2,827,922
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,830,749
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 700
D. Services (účtová group of 51) 2,793,462
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 25,787
E.1. Wages and salaries (521, 522) 18,592
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 6,544
4. Social expenses (527, 528) 651
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 7,740
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 7,740
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,060
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,827
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,760
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 18
2. Other interest income (662A) 18
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 241
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 241
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -223
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,050
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,883
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,933
Date of updating data: 28.11.2016
Date of updating data: 28.11.2016
 • PIN :35869810 TIN: 2021768100 VAT number: SK2021768100
 • Registered seat: Slovak Banking Credit Bureau, Malý trh 2/A, 81108, Bratislava
 • Date create: 14 November 2003
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Peter Barčák Pavlovova 13 Bratislava 821 08 14.11.2003
  Ing. Branislav Mišík Tramínova 23 Bratislava 831 52 01.11.2013
  Ing. Robert Hanzel Slnečné 2653/7 Stupava 900 31 01.11.2016
  Mgr. Ing. Matej Štalmach Bárdošova 2713/5 Bratislava 831 01 01.11.2016
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Slovenská sporiteľňa, a.s. 3 319 € (33.3%) Tomášikova 48 Bratislava 832 37
  Všeobecná úverová banka, a.s. 3 319 € (33.3%) Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90
  Tatra banka, a.s. 3 319 € (33.3%) Bratislava 811 06
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.11.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Hanzel Slnečné 2653/7 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.11.2016
   Mgr. Ing. Matej Štalmach Bárdošova 2713/5 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.11.2016
   06.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Mišík Tramínova 23 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 01.11.2013
   25.07.2009Noví spoločníci:
   Slovenská sporiteľňa, a.s. IČO: 00 151 653 Tomášikova 48 Bratislava 832 37
   30.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Barčák Pavlovova 13 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.11.2003 Skončenie funkcie: 28.02.2007
   07.02.2007Nové sidlo:
   Malý trh 2/A Bratislava 811 08
   14.11.2003Nové obchodné meno:
   Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   správa počítačových sietí
   služby databank
   poskytovanie software - poskytovanie počítačových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   poradenstvo v oblasti software a hardware
   poradenstvo v oblasti automatizovaného spracovania dát
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Všeobecná úverová banka, a.s. IČO: 31 320 155 Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90
   Tatra banka, a.s. IČO: 00 686 930 Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia