Create Invoice

SPORTMED - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SPORTMED
PIN 35870281
TIN 2021760499
VAT number SK2021760499
Date create 24 November 2003
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SPORTMED
Devínska cesta 92
84104
Bratislava
Financial information
Sales and income 201 023 €
Profit -10 394 €
Capital 77 826 €
Own capital -10 076 €
Contact Information
Phone(s) 0902901032, 0903364114
Mobile phone(s) 0902901034, 0903364114
Fax(es) 0220292259
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 69,251
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 32,930
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 32,930
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 32,930
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,750
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,213
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 181
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,032
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 10,030
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 9,134
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,134
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 896
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 23,507
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 12,088
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 11,419
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,571
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,458
4. Accrued income short-term (385A) 113
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 69,251
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -20,470
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 16,477
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -33,524
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -33,524
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,394
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 89,582
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,755
9. Liabilities from social fund (472) 1,755
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 85,528
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,973
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,973
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 75,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,259
7. Liabilities from social insurance (336) 2,145
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,124
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 27
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,299
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,299
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 139
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 139
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 201,024
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 201,023
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 46,640
III. Revenues from sale of services (602, 606) 136,190
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 14,000
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,193
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 210,052
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 34,327
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 13,800
D. Services (účtová group of 51) 54,707
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 79,499
E.1. Wages and salaries (521, 522) 57,395
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 20,064
4. Social expenses (527, 528) 2,040
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 968
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 17,877
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 17,877
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,874
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,029
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 79,996
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 406
O. Exchange rate losses (563) 39
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 367
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -405
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,434
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,394
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35870281 TIN: 2021760499 VAT number: SK2021760499
 • Registered seat: SPORTMED, Devínska cesta 92, 84104, Bratislava
 • Date create: 24 November 2003
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH Beniakova 1 Bratislava 841 05 05.01.2015
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH 6 639 € (100%) Beniakova 1 Bratislava 841 05
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.05.2015Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - poliklinika - špecializovaná angiologická ambulancia, špecializovaná ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
   17.01.2015Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - poliklinika - ambulancia všeobecného lekárstva, špecializovaná gynekologická ambulancia, špecializovaná ambulancia zubného lekárstva, špecializovaná chirurgická ambulancia, špecializovaná ambulancia úrazovej chirurgie, špecializovaná ortopedická ambulancia, špecializovaná ambulancia vnútorného lekárstva, špecializovaná kardiologická ambulancia, špecializovaná ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, špecializovaná ambulancia klinickej psychológie, špecializovaná algeziologická ambulancia, špecializovaná ambulancia telovýchovného lekárstva, špecializovaná urologická ambulancia, ambulancia funkčnej diagnostiky, ambulancia anesteziológie a intenzívnej medicíny, zariadenie spoločných a vyšetrovacích zložiek: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, funkčná diagnostika, ultrasonografia pohybového aparátu, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti: úrazová chirurgia, ortopédia
   Noví spoločníci:
   Doc. MUDr. Branislav Delej , PhD., MPH Beniakova 1 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. MUDr. Branislav Delej , PhD., MPH Beniakova 1 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 05.01.2015
   16.01.2015Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach v ambulancii v odbore:- chirurgia,- úrazová chirurgia,- telovýchovné lekárstvo,- ortopédia,- funkčná diagnostika,- fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia s laserterapiou,- všeobecné lekárstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboslava Delejová Devínska cesta 4147/92 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboslava Delejová Devínska cesta 4147/92 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 26.03.2007
   06.04.2007Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach v ambulancii v odbore:- chirurgia,- úrazová chirurgia,- telovýchovné lekárstvo,- ortopédia,- funkčná diagnostika,- fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia s laserterapiou,- všeobecné lekárstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboslava Delejová Devínska cesta 4147/92 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboslava Delejová Devínska cesta 4147/92 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 26.03.2007
   05.04.2007Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulanciách v odboroch: - chirurgia, - úrazová chirurgia, - telovýchovné lekárstvo, - ortopédia
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach v ambulancii v odbore:
   chirurgia
   úrazová chirurgia
   telovýchovné lekárstvo
   ortopédia
   vnútorné lekárstvo
   fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia
   klinická psychológia
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach v ambulancii v odbore gynekológia, pôrodníctvo, dermatovenerológia
   Zrušeny spoločníci:
   JUDR. Danica Molnárová Dlhé Diely III Bratislava Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Danica Molnárová Dlhé Diley III 12/3302 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.10.2006
   25.10.2006Noví spoločníci:
   JUDR. Danica Molnárová Dlhé Diely III Bratislava Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Danica Molnárová Dlhé Diley III 12/3302 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.10.2006
   24.10.2006Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Branislav Delej , CSc. Beniakova 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Branislav Delej , CSc. Beniakova 1 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 24.11.2003
   27.10.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach v ambulancii v odbore gynekológia, pôrodníctvo, dermatovenerológia
   Noví spoločníci:
   MUDr. Branislav Delej , CSc. Beniakova 1 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.10.2004Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Branislav Delej , CSc. Beniakova 1 Bratislava 841 05
   MUDr. Patrik Javorčík Pod Zečákom 13 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Patrik Javorčík Pod Zečákom 13 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 24.11.2003
   01.05.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach v ambulancii v odbore:
   chirurgia
   úrazová chirurgia
   telovýchovné lekárstvo
   ortopédia
   vnútorné lekárstvo
   fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia
   klinická psychológia
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Patrik Javorčík Pod Zečákom 13 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 24.11.2003
   30.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Patrik Javorčík Trnavská 106 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 24.11.2003
   19.01.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulanciách v odboroch: - chirurgia, - úrazová chirurgia, - telovýchovné lekárstvo, - ortopédia
   24.11.2003Nové obchodné meno:
   SPORTMED, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Devínska cesta 92 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov a vzdelávacie podujatia v rozsahu voľnej živnosti
   lektorská činnosť
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   MUDr. Branislav Delej , CSc. Beniakova 1 Bratislava 841 05
   MUDr. Patrik Javorčík Pod Zečákom 13 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Branislav Delej , CSc. Beniakova 1 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 24.11.2003
   MUDr. Patrik Javorčík Trnavská 106 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 24.11.2003