Create Invoice

PK FIN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PK FIN
PIN 35870524
TIN 2021764756
VAT number SK2021764756
Date create 27 November 2003
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PK FIN
Dvořákovo nábrežie 10
81102
Bratislava
Financial information
Profit -53 291 €
Capital 93 715 €
Own capital -397 372 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 81,131
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 76,979
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 76,979
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 76,979
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,152
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 971
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 971
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 3,181
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 704
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 2,477
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 81,131
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -450,662
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -404,010
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -404,010
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,291
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 531,793
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 150,306
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 5,827
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,827
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 143,519
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 381,487
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,380
D. Services (účtová group of 51) 4,856
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 152
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 14,372
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 14,372
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,380
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,856
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,951
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 32,951
2. Other expense (562A) 32,951
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,951
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,331
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -53,291
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35870524 TIN: 2021764756 VAT number: SK2021764756
 • Registered seat: PK FIN, Dvořákovo nábrežie 10, 81102, Bratislava
 • Date create: 27 November 2003
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Štefan Csánó Gazdovský rad 1 Šamorín 931 01 01.02.2012
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  PATRONKA DEVELOPMENT LIMITED 6 639 € (100%) Nikózia Cyprus
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.02.2012Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Csánó Gazdovský rad 1 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 01.02.2012
   17.02.2012Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Tomová Žiarska 604/6 Liptovský Mikuláš 031 04 Vznik funkcie: 20.02.2009
   24.02.2009Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Tomová Žiarska 604/6 Liptovský Mikuláš 031 04 Vznik funkcie: 20.02.2009
   23.02.2009Zrušené sidlo:
   Vajnorská 8/A Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Peter Kubík Družstevná 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 27.11.2003
   08.07.2006Noví spoločníci:
   PATRONKA DEVELOPMENT LIMITED Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102 Nikózia Cyprus
   07.07.2006Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Peter Kubík Družstevná 2 Bratislava 831 04
   27.11.2003Nové obchodné meno:
   PK FIN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 8/A Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   JUDr. Peter Kubík Družstevná 2 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Peter Kubík Družstevná 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 27.11.2003