Create Invoice

Slovak Biofuel Group - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 24.08.2015
Basic information
Business name Slovak Biofuel Group
Status Destroyed
PIN 35870621
TIN 2021308993
VAT number SK2021308993
Date create 26 November 2003
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Slovak Biofuel Group
Kukučínova 22
83103
Bratislava
Financial information
Sales and income 3 114 357 €
Profit 1 518 954 €
Date of updating data: 24.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,691,801
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,691,801
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 3,630,060
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 3,630,060
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,630,060
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 61,741
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,296
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 57,445
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,691,801
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,690,601
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 40,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 40,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 8,000
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 8,000
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 2,123,647
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,123,647
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,518,954
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,200
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,200
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,200
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,200
Date of updating data: 24.08.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 18,405,845
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 3,114,357
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,114,357
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,138,479
D. Services (účtová group of 51) 5,939
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,132,540
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -24,122
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,939
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,291,488
VIII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 6,442,662
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 2,596,441
3. Other income from securities and shares (665A) 2,596,441
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 24
2. Other interest income (662A) 24
XIV. Other income from financial activities (668) 6,252,361
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,748,412
K. Sold securities and shares (561) 6,452,775
M. Impairment losses on financial assets (+/-) (565) -226,482
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 33,219
2. Other expense (562A) 33,219
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 7,488,900
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,543,076
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,518,954
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,518,954
Date of updating data: 24.08.2015
Date of updating data: 24.08.2015
 • PIN :35870621 TIN: 2021308993 VAT number: SK2021308993
 • Registered seat: Slovak Biofuel Group, Kukučínova 22, 83103, Bratislava
 • Date create: 26 November 2003
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.07.2013Nové obchodné meno:
   Slovak Biofuel Group, a. s. v likvidácii
   25.07.2013Zrušené obchodné meno:
   Slovak Biofuel Group, a. s.
   10.12.2011Nové obchodné meno:
   Slovak Biofuel Group, a. s.
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Ondruš - predseda Cajlanská 159 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 16.11.2011
   Ing. Robert Spišák , PhD. - podpredseda Drotárska cesta 5943/56 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.11.2011
   09.12.2011Zrušené obchodné meno:
   SVSR, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - predseda predstavenstva Brusnicová 29 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 26.11.2003
   15.04.2008Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu reklamy a marketingu
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - predseda predstavenstva Brusnicová 29 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 26.11.2003
   14.04.2008Zrušeny predmety činnosti:
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mikuláš Trstenský - predseda predstavenstva Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 26.11.2003
   26.11.2003Nové obchodné meno:
   SVSR, a.s.
   Nové sidlo:
   Kukučínova 22 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Mikuláš Trstenský - predseda predstavenstva Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 26.11.2003