Create Invoice

KraussMaffei Technologies - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 01.12.2016
Basic information
Business name KraussMaffei Technologies
PIN 35871229
TIN 2021764063
VAT number SK2021764063
Date create 02 December 2003
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat KraussMaffei Technologies
Ulica priemyselná 6
03852
Sučany
Financial information
Sales and income 62 517 640 €
Profit -756 810 €
Capital 16 225 107 €
Own capital 2 089 024 €
Contact Information
Email libor.hrebik@kraussmaffei.com
Phone(s) 0434304201
Date of updating data: 01.12.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 24,105,747
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 5,293,700
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 13,889
2. Software (013) - /073, 091A/ 13,889
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 5,279,811
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 258,049
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 4,283,743
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 716,883
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 21,136
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,675,324
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 12,336,156
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,305,806
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 6,030,350
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 503,875
8. Deferred tax asset (481A) 503,875
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 5,834,214
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 5,166,890
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,155,152
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,738
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 655,545
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,779
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,079
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,060
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 19
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 136,723
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 24,249
4. Accrued income short-term (385A) 112,474
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 24,105,747
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,095,061
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 2,187,479
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 2,187,479
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 218,748
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 218,748
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -554,356
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -554,356
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -756,810
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,010,686
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 5,332
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
9. Liabilities from social fund (472) 5,332
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 98,597
2. Other provisions (459A, 45X) 98,597
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 22,348,015
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 5,516,380
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 294,952
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,221,428
3. Other liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 16,172,330
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 322,495
7. Liabilities from social insurance (336) 211,102
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 91,276
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,432
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 558,742
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 141,666
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 417,076
Date of updating data: 01.12.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 60,723,458
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 62,517,640
II. Revenues from sales of own products (601) 56,497,876
III. Revenues from sale of services (602, 606) 4,084,217
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 1,582,338
V. Activation (účtová a group of 62) 8,298
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 162,047
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182,864
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,549,343
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 47,104,642
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 147,442
D. Services (účtová group of 51) 7,353,370
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 6,711,291
E.1. Wages and salaries (521, 522) 4,785,390
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,626,122
4. Social expenses (527, 528) 299,779
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 10,760
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,027,504
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,027,504
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 153,642
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,692
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -31,703
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,567,275
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,276
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 36
2. Other interest income (662A) 36
XII. Foreign exchange gains (663) 12,240
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 783,753
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 741,496
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 741,496
O. Exchange rate losses (563) 14,664
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 27,593
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -771,477
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -803,180
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -46,370
R.1. Income tax expense current (591, 595) 41,803
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -88,173
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -756,810
Date of updating data: 01.12.2016
Date of updating data: 01.12.2016
 • PIN :35871229 TIN: 2021764063 VAT number: SK2021764063
 • Registered seat: KraussMaffei Technologies, Ulica priemyselná 6, 03852, Sučany
 • Date create: 02 December 2003
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Martin Štěpánek Cílkova 650 Praha 4 142 00 Česká republika 01.06.2014
  Libor Hrebík Jilemnického 4006/55 Martin 036 01 01.04.2015
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  KraussMaffei Technologies GmbH 2 187 479 € (100%) Mníchov 809 97 Nemecká spolková republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.11.2016Nové sidlo:
   Ulica priemyselná 6 Sučany 038 52
   14.05.2016Noví spoločníci:
   KraussMaffei Technologies GmbH Krauss-Maffei-Str. 2 Mníchov 809 97 Nemecká spolková republika
   06.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Libor Hrebík Jilemnického 4006/55 Martin 036 01 Vznik funkcie: 01.04.2015
   07.06.2014Nový štatutárny orgán:
   Martin Štěpánek Cílkova 650 Praha 4 142 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.06.2014
   03.06.2009Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.05.2008Nové predmety činnosti:
   kovoobrábanie
   oprava pracovných strojov
   inžinierska činnosť v strojárstve
   31.03.2008Nové obchodné meno:
   KraussMaffei Technologies, spol. s r.o.
   02.12.2003Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba strojov, prístrojov a zariadení