Create Invoice

AZ AUDITING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AZ AUDITING
PIN 35872021
TIN 2021774689
VAT number SK2021774689
Date create 15 December 2003
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AZ AUDITING
Bajkalská 5
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 335 261 €
Profit 56 518 €
Capital 271 941 €
Own capital 176 255 €
Contact Information
Email kancelaria@audit-tax.sk
Website http://azauditing.sk
Phone(s) +421244632619, +421244632617, +421244632618
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 323,482
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 41,129
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 41,129
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 41,129
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 281,690
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 77,929
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 76,187
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 76,187
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 50
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,692
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 203,761
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,631
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 202,130
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 663
4. Accrued income short-term (385A) 663
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 323,482
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 232,773
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 168,952
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 168,952
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56,518
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 90,496
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 6,387
9. Liabilities from social fund (472) 1,740
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 4,647
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 83,371
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 64,258
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,258
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,350
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,712
7. Liabilities from social insurance (336) 3,001
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,740
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,310
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 738
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 738
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 213
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 213
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 326,913
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 335,261
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 79
III. Revenues from sale of services (602, 606) 326,834
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1,350
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,998
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 264,453
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 79
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 12,440
D. Services (účtová group of 51) 105,237
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 123,757
E.1. Wages and salaries (521, 522) 89,467
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 31,324
4. Social expenses (527, 528) 2,966
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 981
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 14,883
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 14,883
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 833
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,243
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,808
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 209,157
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 13
2. Other interest income (662A) 13
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,020
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 766
2. Other expense (562A) 766
O. Exchange rate losses (563) 2
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 252
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,007
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 69,801
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 13,283
R.1. Income tax expense current (591, 595) 13,283
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 56,518
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35872021 TIN: 2021774689 VAT number: SK2021774689
 • Registered seat: AZ AUDITING, Bajkalská 5, 83104, Bratislava
 • Date create: 15 December 2003
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Milan Cisár Potočná 8204/19 Bratislava - Rača 831 06 15.12.2003
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Milan Cisár 6 639 € (100%) Potočná 8204/19 Bratislava - Rača 831 06
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.04.2007Nové sidlo:
   Bajkalská 5 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Cisár Potočná 8204/19 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Cisár Potočná 8204/19 Bratislava - Rača 831 06 Vznik funkcie: 15.12.2003
   05.04.2007Zrušené sidlo:
   Nevädzová 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Cisár Sibírska 34 Bratislava 831 02
   Ing. Helena Svatíková Hodžova 1482/21 Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Cisár Sibírska 34 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 15.12.2003
   Ing. Helena Svatíková Hodžova 1482/21 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 15.12.2003
   15.12.2003Nové obchodné meno:
   AZ AUDITING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzová 8 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora v zmysle zákona č. 466/2000 Z.z.
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Cisár Sibírska 34 Bratislava 831 02
   Ing. Helena Svatíková Hodžova 1482/21 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Cisár Sibírska 34 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 15.12.2003
   Ing. Helena Svatíková Hodžova 1482/21 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 15.12.2003