Create Invoice

HOTIS RECYCLING SLOVAKIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HOTIS RECYCLING SLOVAKIA
PIN 35872764
TIN 2021768056
VAT number SK2021768056
Date create 09 January 2004
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat HOTIS RECYCLING SLOVAKIA
Myslenická 1
90201
Pezinok
Financial information
Sales and income 18 557 043 €
Profit 175 526 €
Capital 5 998 702 €
Own capital 808 779 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421902405115, +421910369444, +421948369441, +421948369442, +421948369445, +421948369446, +421948369447, +421948369449, +421904586585, +421948787585
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 7,339,144
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 2,734,673
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 2,734,673
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,728,838
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 1,005,835
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,552,420
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,174,563
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,174,563
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,917,123
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,012,187
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,012,187
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 320,000
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 308,643
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 276,293
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 460,734
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 73,966
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 386,768
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 52,051
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 8,285
4. Accrued income short-term (385A) 43,766
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 7,339,144
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,374,308
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.III. Other capital funds (413) 900,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 291,478
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 291,478
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 175,526
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,964,462
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 536,000
9. Liabilities from social fund (472) 2,470
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 533,530
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 788,339
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 3,377,281
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,914,905
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,914,905
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 265,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 14,482
7. Liabilities from social insurance (336) 17,517
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,974
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 159,403
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 12,680
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 12,680
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,250,162
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 374
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 374
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 18,561,354
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 18,557,043
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 18,362,042
III. Revenues from sale of services (602, 606) 110,330
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 25,190
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 59,481
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,211,352
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 15,985,160
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 464,446
D. Services (účtová group of 51) 885,108
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 299,938
E.1. Wages and salaries (521, 522) 212,001
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 73,074
4. Social expenses (527, 528) 14,863
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 70,173
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 432,559
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 432,559
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 25,180
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 4,699
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44,089
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 345,691
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,137,658
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,311
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 220
2. Other interest income (662A) 220
XII. Foreign exchange gains (663) 4,091
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 118,048
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 85,416
2. Other expense (562A) 85,416
O. Exchange rate losses (563) 243
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 32,389
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -113,737
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 231,954
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 56,428
R.1. Income tax expense current (591, 595) 56,428
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 175,526
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35872764 TIN: 2021768056 VAT number: SK2021768056
 • Registered seat: HOTIS RECYCLING SLOVAKIA, Myslenická 1, 90201, Pezinok
 • Date create: 09 January 2004
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Fedor Hotový Nerudova 15 Pezinok 902 01 22.03.2007
  Natália Hotová Svätoplukova 1022/9 Senec 903 01 14.05.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Fedor Hotový 4 980 € (75%) Nerudova 15 Pezinok 902 01
  Natália Hotová 1 660 € (25%) Svätoplukova 1022/9 Senec 903 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.06.2014Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   demolačné práce ( odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii esteriérov a interiérov
   15.01.2013Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 5
   medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
   04.06.2009Nové obchodné meno:
   HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hnotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   čistiace a upratovacie služby
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Natália Hotová Svätoplukova 1022/9 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Natália Hotová Svätoplukova 1022/9 Senec 903 01 Vznik funkcie: 14.05.2009
   03.06.2009Zrušené obchodné meno:
   X - TRADING SK, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   prieskum trhu
   organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   opravy mobilných telefónov
   prenájom telekomunikačnej techniky
   konzultačná činnosť v oblasti telekomunikačnej techniky
   sprostredkovanie kúpy a predaja telekomunikačnej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   prenájom priemyselného tovaru
   obchodné poradenstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Tisoň Muškátová 2777/17 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Tisoň Muškátová 2777/17 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 09.01.2004
   31.03.2007Nové sidlo:
   Myslenická 1 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   opravy mobilných telefónov
   prenájom telekomunikačnej techniky
   konzultačná činnosť v oblasti telekomunikačnej techniky
   sprostredkovanie kúpy a predaja telekomunikačnej techniky
   Noví spoločníci:
   Fedor Hotový Nerudova 15 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Fedor Hotový Nerudova 15 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.03.2007
   30.03.2007Zrušené sidlo:
   Holubyho 11 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Čajkovič Holubyho 52/11 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Čajkovič Holubyho 52/11 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 09.01.2004
   09.01.2004Nové obchodné meno:
   X - TRADING SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Holubyho 11 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   prenájom priemyselného tovaru
   obchodné poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Miroslav Čajkovič Holubyho 52/11 Pezinok 902 01
   Peter Tisoň Muškátová 2777/17 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Čajkovič Holubyho 52/11 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 09.01.2004
   Peter Tisoň Muškátová 2777/17 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 09.01.2004