Create Invoice

Radiológia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Radiológia
PIN 35877081
TIN 2021789737
Date create 28 February 2004
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Radiológia
Hraničiarska 116/76
85110
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 402 960 €
Profit 278 938 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421902490910, +421910935377, +421903719685
Fax(es) 0268673699
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 845,024
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 78,188
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 14,800
2. Software (013) - /073, 091A/ 14,800
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 60,068
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 3,771
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 43,297
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 13,000
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 3,320
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,320
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 765,643
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 342,767
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 342,767
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 342,767
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 422,876
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 5,114
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 417,762
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,193
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,193
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 845,024
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 547,512
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 255,294
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 255,294
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 278,938
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 297,512
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 4,889
9. Liabilities from social fund (472) 4,889
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 272,416
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 150,402
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 150,402
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,803
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 49,587
7. Liabilities from social insurance (336) 29,239
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,385
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 19,207
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 19,207
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,402,960
III. Revenues from sale of services (602, 606) 2,402,273
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 409
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 278
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,041,444
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 181,451
D. Services (účtová group of 51) 839,982
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 955,745
E.1. Wages and salaries (521, 522) 789,635
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 157,647
4. Social expenses (527, 528) 8,463
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,290
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 41,064
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 41,064
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,912
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 361,516
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,380,840
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 109
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 109
2. Other interest income (662A) 109
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 322
O. Exchange rate losses (563) 32
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 290
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -213
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 361,303
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 82,365
R.1. Income tax expense current (591, 595) 82,365
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 278,938
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35877081 TIN: 2021789737
 • Registered seat: Radiológia, Hraničiarska 116/76, 85110, Bratislava
 • Date create: 28 February 2004
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Mária Bilická Smolenická 12 Bratislava 851 05 27.07.2005
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Mgr. Mária Bilická 3 320 € (50%) Smolenická 12 Bratislava 851 05
  MUDr. Zuzana Lišková 3 320 € (50%) Matejková 11 Bratislava 841 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.05.2013Noví spoločníci:
   MUDr. Zuzana Lišková Matejková 11 Bratislava 841 01
   29.05.2013Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Zuzana Bilická Smolenická 12 Bratislava 851 05
   15.06.2007Noví spoločníci:
   MUDr. Zuzana Bilická Smolenická 12 Bratislava 851 05
   14.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Anton Kozinka Pod Kaštieľom 399/28 Továrniky 955 01
   31.08.2005Nové sidlo:
   Hraničiarska 116/76 Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   Mgr. Mária Bilická Smolenická 12 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Bilická Smolenická 12 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 27.07.2005
   30.08.2005Zrušené sidlo:
   Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Marína Paulovičová Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Marína Paulovičová Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 27.02.2004
   18.01.2005Nové predmety činnosti:
   radiológia
   23.11.2004Noví spoločníci:
   Anton Kozinka Pod Kaštieľom 399/28 Továrniky 955 01
   MUDr. Marína Paulovičová Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02
   22.11.2004Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Marína Paulovičová Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02
   01.04.2004Noví spoločníci:
   MUDr. Marína Paulovičová Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02
   31.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Valéria Farbová Vígľašská 3, 3010/7 Bratislava 851 07
   MUDr. Marína Paulovičová Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02
   28.02.2004Nové obchodné meno:
   Radiológia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   podnikateľské poradenstvo
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   organizovanie kongresov, kurzov, seminárov a školení
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Valéria Farbová Vígľašská 3, 3010/7 Bratislava 851 07
   MUDr. Marína Paulovičová Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Marína Paulovičová Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 27.02.2004