Create Invoice

Prírodná farmácia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Prírodná farmácia
PIN 35880406
TIN 2021802552
Date create 31 March 2004
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Prírodná farmácia
Riazanská 59
83103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35880406 TIN: 2021802552
 • Registered seat: Prírodná farmácia, Riazanská 59, 83103, Bratislava
 • Date create: 31 March 2004
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  PhMr. Andrea Fundárková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07 29.06.2007
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Mgr. Andrea Fundárková 13 280 € (50%) Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
  PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková 13 280 € (50%) Riazanská 59 Bratislava 831 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.07.2007Nový štatutárny orgán:
   PhMr. Andrea Fundárková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 29.06.2007
   10.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Trupl Riazanská 59 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Trupl - konateľ Riazanská 59 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.03.2007
   27.03.2007Nové obchodné meno:
   Prírodná farmácia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková Riazanská 59 Bratislava 831 03
   Ing. Martin Trupl Riazanská 59 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková - konateľ Riazanská 59 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.03.2007
   Ing. Martin Trupl - konateľ Riazanská 59 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.03.2007
   26.03.2007Zrušené obchodné meno:
   Aura-Soma Slovakia, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Darina Malíková Veternicová 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Andrea Fundárková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 30.11.2004
   Ing. Darina Malíková Veternicová 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 08.12.2005
   24.11.2006Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečením individuálnej prípravy liekov
   30.06.2006Nové sidlo:
   Riazanská 59 Bratislava 831 03
   29.06.2006Zrušené sidlo:
   Ľudové námestie 1 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   vyhotovovanie horoskopu podľa numerologických a astrologických údajov
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie a usporadúvanie vzdelávacích podujatí, školení, kurzov a seminárov
   prenájom bytových a nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   školiaca činnosť
   administratívne práce
   marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
   16.12.2005Nové predmety činnosti:
   prekladateľské a tlmočnícke služby v jazyku nemeckom
   organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí, prednášok, seminárov, školení a kurzov
   predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   vyhotovovanie horoskopu podľa numerologických a astrologických údajov
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Darina Malíková Veternicová 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Darina Malíková Veternicová 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 08.12.2005
   20.09.2005Noví spoločníci:
   Mgr. Andrea Fundárková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   19.09.2005Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Andrea Fundárková Záhradnícka 34 Bratislava 811 07
   14.12.2004Nové sidlo:
   Ľudové námestie 1 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne práce
   marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Andrea Fundárková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 30.11.2004
   13.12.2004Zrušené sidlo:
   Dohnányho 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Malík Páričkova 31 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.03.2004
   23.06.2004Nové obchodné meno:
   Aura-Soma Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Andrea Fundárková Záhradnícka 34 Bratislava 811 07
   22.06.2004Zrušené obchodné meno:
   Ra, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Andrea Potúčková Dohnányho 6 Bratislava 821 08
   31.03.2004Nové obchodné meno:
   Ra, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dohnányho 6 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti životného štýlu
   organizovanie a usporadúvanie vzdelávacích podujatí, školení, kurzov a seminárov
   prenájom bytových a nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   školiaca činnosť
   Noví spoločníci:
   Mgr. Andrea Potúčková Dohnányho 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Malík Páričkova 31 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.03.2004