Create Invoice

Karimpol Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Karimpol Slovakia
PIN 35882298
TIN 2021824574
VAT number SK2021824574
Date create 14 April 2004
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Karimpol Slovakia
Obchodná 2
81106
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 933 €
Profit 614 €
Capital 11 169 €
Own capital 9 840 €
Contact Information
Phone(s) 0257206011, 0259300400
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 12,486
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,045
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 300
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 300
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 300
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 11,745
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 11,745
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 441
4. Accrued income short-term (385A) 441
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 12,486
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,454
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 2,537
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,537
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 614
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,032
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,906
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 639
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 639
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,267
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 126
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 71
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 55
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,273
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,933
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,273
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,660
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,273
D. Services (účtová group of 51) 1,273
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,660
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 87
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 87
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -86
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,574
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 614
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35882298 TIN: 2021824574 VAT number: SK2021824574
 • Registered seat: Karimpol Slovakia, Obchodná 2, 81106, Bratislava
 • Date create: 14 April 2004
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Dr. Horst Jeschek Mukentalerweg 2 Viedeň 1190 Rakúska republika 14.04.2004
  Mag. Andreas Prokes Hintzerstrasse 9/7 Viedeň 1030 Rakúska republika 14.04.2004
  Dr. Edik Plätzer Grinzingerstrasse 27 Viedeň 1190 Rakúska republika 14.04.2004
  Martin Prokes Hintzerstrasse 9/7 Viedeň A-1030 Rakúska republika 26.08.2004
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Eximpol Industriewarenhandels-gesellschaft m.b.H. 3 319 € (50%) Viedeň 1203 Rakúska republika
  Kara Handelsgesellschaft m.b.H. 3 319 € (50%) Viedeň 1203 Rakúska republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.02.2013Nové sidlo:
   Obchodná 2 Bratislava-Staré Mesto 811 06
   08.02.2013Zrušené sidlo:
   Banskobystrická 16 Bratislava 811 06
   29.09.2005Nový štatutárny orgán:
   Dr. Edik Plätzer Grinzingerstrasse 27 Viedeň 1190 Rakúska republika Vznik funkcie: 14.04.2004
   28.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Edik Plaetzer Grinzingerstrasse 27 Viedeň 1190 Rakúska republika Vznik funkcie: 14.04.2004
   09.09.2004Nové sidlo:
   Banskobystrická 16 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Prokes Hintzerstrasse 9/7 Viedeň A-1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 26.08.2004
   08.09.2004Zrušené sidlo:
   Panská 14 Bratislava 811 01
   14.04.2004Nové obchodné meno:
   Karimpol Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 14 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávacia činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spolu s poskytovaním dodatkových služieb
   čistiace práce
   Noví spoločníci:
   Eximpol Industriewarenhandels-gesellschaft m.b.H. Treustr. 29 Viedeň 1203 Rakúska republika
   Kara Handelsgesellschaft m.b.H. Treustrasse 29 Viedeň 1203 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Horst Jeschek Mukentalerweg 2 Viedeň 1190 Rakúska republika Vznik funkcie: 14.04.2004
   Mag. Andreas Prokes Hintzerstrasse 9/7 Viedeň 1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 14.04.2004
   Dr. Edik Plaetzer Grinzingerstrasse 27 Viedeň 1190 Rakúska republika Vznik funkcie: 14.04.2004