Create Invoice

CBC Gastro Services - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.08.2015
Basic information
Business name CBC Gastro Services
PIN 35882743
TIN 2021829645
VAT number SK2021829645
Date create 17 April 2004
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat CBC Gastro Services
Ihrisková 6946/2
83106
Bratislava
Financial information
Sales and income 516 151 €
Profit -79 819 €
Capital 179 498 €
Own capital -361 396 €
Contact Information
Email office@cbcrestaurant.sk
Phone(s) 0255571571, 0255571572, 0255571575, 0255571580
Date of updating data: 25.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 193,376
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,500
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,500
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,500
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 157,337
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 33,020
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 31,231
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,789
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 70,520
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 70,520
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,520
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 51,967
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 50,980
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50,980
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 987
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,830
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,681
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 149
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 34,539
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 34,539
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 193,376
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -441,216
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 10,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 10,000
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -371,397
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -371,397
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -79,819
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 634,592
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,481
9. Liabilities from social fund (472) 3,481
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 615,475
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 106,905
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,905
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 498,063
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,574
7. Liabilities from social insurance (336) 2,907
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,406
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 620
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 15,636
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 15,636
Date of updating data: 25.08.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 512,740
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 516,151
III. Revenues from sale of services (602, 606) 512,673
V. Activation (účtová a group of 62) 3,411
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 67
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 589,337
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 297,793
D. Services (účtová group of 51) 197,441
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 89,293
E.1. Wages and salaries (521, 522) 63,367
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 22,048
4. Social expenses (527, 528) 3,878
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 223
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,500
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,500
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 1,698
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,389
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -73,186
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20,850
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,754
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 195
2. Other expense (562A) 195
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,559
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,753
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -76,939
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -79,819
Date of updating data: 25.08.2015
Date of updating data: 25.08.2015
 • PIN :35882743 TIN: 2021829645 VAT number: SK2021829645
 • Registered seat: CBC Gastro Services, Ihrisková 6946/2, 83106, Bratislava
 • Date create: 17 April 2004
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Marián Krampl Ihrisková 6946/2 Bratislava 831 06 05.05.2008
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Marián Krampl 10 000 € (100%) Ihrisková 6946/2 Bratislava 831 06
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.05.2008Nové obchodné meno:
   CBC Gastro Services, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Ihrisková 6946/2 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   Noví spoločníci:
   Marián Krampl Ihrisková 6946/2 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Krampl Ihrisková 6946/2 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 05.05.2008
   26.05.2008Zrušené obchodné meno:
   B+V System, spol s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vajanského nábr. 17 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností - realitná činnosť
   nakladanie s odpadmi v stavebníctve okrem nebezpečných odpadov
   preprava, nakládka a vykládka nebezpečných vecí
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v oblasti stavebníctva
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Bujdák Vajanského nábr. 17 Bratislava 811 02
   Ing. Dušan Vadovič Ostravská 15 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bujdák Vajanského nábr. 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.04.2004
   Ing. Dušan Vadovič Ostravská 15 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 17.04.2004
   17.04.2004Nové obchodné meno:
   B+V System, spol s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajanského nábr. 17 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   upratovacie a čistiace práce
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností - realitná činnosť
   nakladanie s odpadmi v stavebníctve okrem nebezpečných odpadov
   preprava, nakládka a vykládka nebezpečných vecí
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Peter Bujdák Vajanského nábr. 17 Bratislava 811 02
   Ing. Dušan Vadovič Ostravská 15 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bujdák Vajanského nábr. 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.04.2004
   Ing. Dušan Vadovič Ostravská 15 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 17.04.2004