Create Invoice

SK Centre - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SK Centre
PIN 35882981
TIN 2021829227
VAT number SK2021829227
Date create 21 April 2004
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SK Centre
Rajská 2
81108
Bratislava
Financial information
Sales and income 944 526 €
Profit -9 636 075 €
Capital 34 025 184 €
Own capital -1 429 114 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 27,248,156
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 27,003,470
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 24,551,914
A.II.1. Land (031) - /092A/ 10,689,290
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 5,572,318
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 8,065
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 8,282,241
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 2,451,556
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 2,451,556
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 136,384
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 101,598
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 50,677
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50,677
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 50,921
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 34,786
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 11,312
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 23,474
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 108,302
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 108,302
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 27,248,156
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,065,190
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.III. Other capital funds (413) 5,975
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 9,952
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 9,952
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -1,478,242
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,478,242
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,636,075
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,312,625
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 27,121,269
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 27,094,302
6. Long-term advance payments received (475A) 26,967
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 10,404,329
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 164,019
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 161,139
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 161,139
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 23,008
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 23,008
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 600,000
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 721
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 721
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 753,890
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 944,526
III. Revenues from sale of services (602, 606) 753,890
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 129,275
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 61,361
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 872,798
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 72,630
D. Services (účtová group of 51) 197,307
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 7,972
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 374,923
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 374,923
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 211,195
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -2,107
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,878
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 71,728
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 483,953
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 5
2. Other interest income (662A) 5
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,704,927
M. Impairment losses on financial assets (+/-) (565) 8,934,966
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 759,047
2. Other expense (562A) 759,047
O. Exchange rate losses (563) 100
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 10,814
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,704,922
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,633,194
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,881
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,636,075
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35882981 TIN: 2021829227 VAT number: SK2021829227
 • Registered seat: SK Centre, Rajská 2, 81108, Bratislava
 • Date create: 21 April 2004
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Martin Pilka člen Panuškova 1301/4 Praha 4 140 00 Česká republika 23.10.2014
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Pilka - člen predstavenstva Panuškova 1301/4 Praha 4 140 00 Česká republika Vznik funkcie: 23.10.2014
   15.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Jonathan Adrian Jackson - predseda Cintorínska 2361/2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 22.08.2011
   Ing. Martin Pilka - podpredseda Vychádzková 553/2 Brno 621 00 Česká republika Vznik funkcie: 22.08.2011
   14.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Jonathan Adrian Jackson - predseda Cintorínska 2361/2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 22.08.2011
   Ing. Martin Pilka - podpredseda Vychádzková 553/2 Brno 621 00 Česká republika Vznik funkcie: 22.08.2011
   13.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Jonathan Adrian Jackson - predseda predstavenstva Cintorínska 2361/2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 21.08.2006
   Ing. Martin Pilka - podpredseda predstavenstva Vychádzková 553/2 Brno 621 00 Česká republika Vznik funkcie: 21.08.2006
   12.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Jonathan Adrian Jackson - predseda predstavenstva Cintorínska 2361/2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 21.08.2006
   11.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Jonathan Adrian Jackson - predseda predstavenstva Glengarry Road, East Dulwich 78 Londýn SE228QD Veľká Británia pobyt na území SR : Cintorínska 2361/2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 21.08.2006
   01.06.2012Nové sidlo:
   Rajská 2 Bratislava 811 08
   31.05.2012Zrušené sidlo:
   Rajská 2 Bratislava 814 48
   24.02.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   19.02.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   31.08.2006Nové sidlo:
   Rajská 2 Bratislava 814 48
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Pilka - podpredseda predstavenstva Vychádzková 553/2 Brno 621 00 Česká republika Vznik funkcie: 21.08.2006
   Jonathan Adrian Jackson - predseda predstavenstva Glengarry Road, East Dulwich 78 Londýn SE228QD Veľká Británia pobyt na území SR : Cintorínska 2361/2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 21.08.2006
   30.08.2006Zrušené sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Pilka - predseda predstavenstva Rysova 520/a Brno 621 00 Česká republika Vznik funkcie: 21.04.2004
   Miloslav Torda Štrbska 25 Košice 040 01 Vznik funkcie: 27.09.2005
   12.10.2005Nový štatutárny orgán:
   Miloslav Torda Štrbska 25 Košice 040 01 Vznik funkcie: 27.09.2005
   11.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Šebesta - člen predstavenstva Cesta Podhradovou 39 Košice 040 01 Vznik funkcie: 21.04.2004
   21.04.2004Nové obchodné meno:
   SK Centre a.s.
   Nové sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Martin Pilka - predseda predstavenstva Rysova 520/a Brno 621 00 Česká republika Vznik funkcie: 21.04.2004
   Ing. Ivan Šebesta - člen predstavenstva Cesta Podhradovou 39 Košice 040 01 Vznik funkcie: 21.04.2004