Create Invoice

JACOBS LIGHT COMMUNICATION - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name JACOBS LIGHT COMMUNICATION
PIN 35885211
TIN 2021834298
VAT number SK2021834298
Date create 23 April 2004
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat JACOBS LIGHT COMMUNICATION
Sklabinská 16
83106
Bratislava
Financial information
Sales and income 109 787 €
Profit -3 765 €
Capital 77 437 €
Own capital 38 378 €
Contact Information
Email info@mariavaltorta.sk
Phone(s) 0243640777, 0244634686
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 72,889
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 27,824
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 27,824
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 27,824
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 43,954
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 38,867
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,595
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 34,504
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ 768
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 3,801
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 3,801
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,801
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 456
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 456
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 830
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 830
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,111
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,111
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 72,889
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 34,613
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 7,500
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 7,500
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 2,812
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 2,812
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 28,066
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 34,100
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -6,034
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,765
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,276
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 5,470
9. Liabilities from social fund (472) 48
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 5,422
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 18,790
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 13,787
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 252
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 252
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,809
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 704
7. Liabilities from social insurance (336) 371
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,651
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 229
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 229
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 109,787
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 109,787
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 57,098
III. Revenues from sale of services (602, 606) 44,996
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 6,809
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 884
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 110,097
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 24,860
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 43,088
D. Services (účtová group of 51) 19,291
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 12,589
E.1. Wages and salaries (521, 522) 9,310
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 3,231
4. Social expenses (527, 528) 48
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 53
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 10,156
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 10,156
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -310
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,855
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,495
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 657
2. Other expense (562A) 657
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,838
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,495
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,805
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,765
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35885211 TIN: 2021834298 VAT number: SK2021834298
 • Registered seat: JACOBS LIGHT COMMUNICATION, Sklabinská 16, 83106, Bratislava
 • Date create: 23 April 2004
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Marcel Novosad Sklabinská 16 Bratislava 831 06 23.04.2004
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Marcel Novosad 7 500 € (100%) Sklabinská 16 Bratislava 831 06
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.08.2014Zrušeny spoločníci:
   Martina Novosadová Krajná 40 Bratislava 821 04
   12.06.2013Nové predmety činnosti:
   Výroba nápojov
   Výroba mlynských výrobkov
   Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
   Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
   Vydavateľská činnosť
   Poľnohospodárstvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja.
   Noví spoločníci:
   Martina Novosadová Krajná 40 Bratislava 821 04
   11.06.2013Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
   prípravne práce pre stavby - búracie, kopacie, sekacie
   prenájom, nákup a predaj kamcelárskych a výpočtovej techniky
   kompletizácia počítačových sieti a hardwaru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   poradenská služba v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby sofware
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia
   poradenská činnosť v uvedených predmetoch podnikania
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   fotografické práce
   faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok nebankovým spôsobom
   poradenská činnosť v oblasti nákupu, predaja tovarov
   nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel
   čistiace a upratovacie práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   automatizované spracovanie dát
   administratívne práce vrátane kopírovacích prác a rozmnožovacích služieb
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie dát
   grafické práce a kresličské práce na počítači
   Zrušeny spoločníci:
   Martina Novosadová Sklabinská 16 Bratislava 831 06
   23.04.2004Nové obchodné meno:
   JACOBS LIGHT COMMUNICATION s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sklabinská 16 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   audiovízia - výroba, rozmnožovanie a nahrávanie zvukových a zvukovo obrazových záznamov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby
   reklamná a propagačná činnosť
   skladovanie
   organizovanie kultúrnospoločenských, športových podujatí a výstav
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
   prípravne práce pre stavby - búracie, kopacie, sekacie
   prenájom, nákup a predaj kamcelárskych a výpočtovej techniky
   kompletizácia počítačových sieti a hardwaru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   poradenská služba v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby sofware
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia
   poradenská činnosť v uvedených predmetoch podnikania
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   fotografické práce
   faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok nebankovým spôsobom
   poradenská činnosť v oblasti nákupu, predaja tovarov
   nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel
   čistiace a upratovacie práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   automatizované spracovanie dát
   administratívne práce vrátane kopírovacích prác a rozmnožovacích služieb
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie dát
   grafické práce a kresličské práce na počítači
   Noví spoločníci:
   Marcel Novosad Sklabinská 16 Bratislava 831 06
   Martina Novosadová Sklabinská 16 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marcel Novosad Sklabinská 16 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.04.2004