Create Invoice

PLANARS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PLANARS
PIN 35886323
TIN 2021833473
VAT number SK2021833473
Date create 29 April 2004
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PLANARS
Dopravná 5
83106
Bratislava
Financial information
Sales and income 55 623 €
Profit 6 899 €
Contact Information
Phone(s) 0220292458
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 22,146
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,178
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 865
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 865
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 865
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 165
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 165
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 20,148
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 337
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 19,811
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 968
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 9
4. Accrued income short-term (385A) 959
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 22,146
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,392
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 453
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 453
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 4,401
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 17,938
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -13,537
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,899
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,207
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 8
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 8
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 8
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,199
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 66
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,133
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,547
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 1,246
4. Deferred income short-term (384A) 301
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 55,623
III. Revenues from sale of services (602, 606) 55,623
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 46,649
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 10,450
D. Services (účtová group of 51) 33,915
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 868
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,416
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,974
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,258
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 130
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 130
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -129
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,845
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,946
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,946
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,899
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35886323 TIN: 2021833473 VAT number: SK2021833473
 • Registered seat: PLANARS, Dopravná 5, 83106, Bratislava
 • Date create: 29 April 2004
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Anton Domen Sibírska 47 Bratislava 831 02 18.03.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Anton Domen 6 639 € (100%) Sibírska 47 Bratislava 831 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.04.2009Nové obchodné meno:
   PLANARS, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Domen Sibírska 47 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Domen Sibírska 47 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 18.03.2009
   20.04.2009Zrušené obchodné meno:
   Universe Skills CENTRUM PRE ROZVOJ KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   PaeDr. Igor Urban , PhD. Belianka 13 Prešov 080 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Irena Mudičková Pavlovičovo námestie 3860/29 Prešov 808 06 Vznik funkcie: 21.12.2006
   06.01.2007Nové obchodné meno:
   Universe Skills CENTRUM PRE ROZVOJ KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Irena Mudičková Pavlovičovo námestie 3860/29 Prešov 808 06 Vznik funkcie: 21.12.2006
   05.01.2007Zrušené obchodné meno:
   IPSI s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaeDr. Igor Urban , PhD. Belianka 13 Prešov 080 06 Vznik funkcie: 22.08.2006
   25.08.2006Noví spoločníci:
   PaeDr. Igor Urban , PhD. Belianka 13 Prešov 080 06
   Nový štatutárny orgán:
   PaeDr. Igor Urban , PhD. Belianka 13 Prešov 080 06 Vznik funkcie: 22.08.2006
   24.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Jozef Lohyňa Vajnorská 2 Bratislava 831 04
   RNDr. Adriana Nitranská Vajanského nábrežie 15 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Lohyňa Vajnorská 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 11.04.2005
   RNDr. Adriana Nitranská Vajanského nábrežie 15 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 11.04.2005
   11.05.2005Nové sidlo:
   Dopravná 5 Bratislava 831 06
   10.05.2005Zrušené sidlo:
   Štefanovičova 12 Bratislava 811 04
   21.04.2005Noví spoločníci:
   Jozef Lohyňa Vajnorská 2 Bratislava 831 04
   RNDr. Adriana Nitranská Vajanského nábrežie 15 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Lohyňa Vajnorská 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 11.04.2005
   RNDr. Adriana Nitranská Vajanského nábrežie 15 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 11.04.2005
   20.04.2005Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Martin Gúčik Ušiakova 2 Bratislava 841 01
   JUDr. Slavomír Moško 15 Donovaly 976 39
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Gúčik Ušiakova 2 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.04.2004
   JUDr. Slavomír Moško 15 Donovaly 976 39 Vznik funkcie: 29.04.2004
   29.04.2004Nové obchodné meno:
   IPSI s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefanovičova 12 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   ekonomické, obchodné a marketingové poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   obstarávateľská činnosť spojená so správou, údržbou a prenájmom nehnuteľností
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   automatizované spracovanie údajov
   manažérska činnosť
   administratívne a kancelárske práce
   reklamná a propagačná činnosť
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   organizovanie kurzov a školení
   faktoring a forfaiting
   leasingová činnosť
   skladovanie ( okrem prevádzkovania verejných skladov )
   prieskum trhu a verejnej mienky
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   JUDr. Martin Gúčik Ušiakova 2 Bratislava 841 01
   JUDr. Slavomír Moško 15 Donovaly 976 39
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Martin Gúčik Ušiakova 2 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.04.2004
   JUDr. Slavomír Moško 15 Donovaly 976 39 Vznik funkcie: 29.04.2004