Create Invoice

CBC Development - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CBC Development
PIN 35886811
TIN 2021840095
VAT number SK2021840095
Date create 20 May 2004
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat CBC Development
Hodžovo námestie 3
81106
Bratislava
Financial information
Sales and income 5 020 908 €
Profit -940 145 €
Capital 42 511 228 €
Own capital -3 136 275 €
Contact Information
Phone(s) 0258303030
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 41,856,305
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 37,907,335
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 37,907,335
A.II.1. Land (031) - /092A/ 2,317,553
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 33,207,843
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 2,381,939
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,941,111
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,537,132
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,537,132
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,537,132
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 2,403,979
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 2,403,979
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 7,859
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 7,859
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 41,856,305
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -76,420
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 524,464
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 524,464
A.III. Other capital funds (413) 9,000,000
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -8,660,739
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -8,660,739
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -940,145
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,412,372
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 31,975,527
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (471, 47XA) 31,500,000
6. Long-term advance payments received (475A) 475,527
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 8,397,862
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 8,100,000
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,100,000
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 297,862
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 38,983
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 38,983
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,520,353
4. Deferred income short-term (384A) 1,520,353
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 4,995,966
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 5,020,908
III. Revenues from sale of services (602, 606) 4,995,966
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 13,920
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,022
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,306,315
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 2,630
D. Services (účtová group of 51) 109,088
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 37,748
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,542,097
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,542,097
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 13,920
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 580,756
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,076
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,714,593
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,884,248
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,608
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1,608
2. Other interest income (662A) 1,608
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,653,161
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 3,649,821
2. Other expense (562A) 3,649,821
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,340
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,651,553
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -936,960
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,185
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,185
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -940,145
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35886811 TIN: 2021840095 VAT number: SK2021840095
 • Registered seat: CBC Development, Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava
 • Date create: 20 May 2004
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Martin Medveď predseda Rubínová 55 Bratislava 831 52 10.03.2014
  Ing. Marek Ölveczky člen Haburská 16 Bratislava 821 01 10.03.2014
  JUDr. Andrea Tarkuličová člen Rulandská 6 Pezinok 902 01 10.03.2014
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.04.2014Nové sidlo:
   Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06
   09.04.2014Zrušené sidlo:
   Karadžičova 12 Bratislava 821 08
   19.03.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Medveď - predseda predstavenstva Rubínová 55 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 10.03.2014
   Ing. Marek Ölveczky - člen predstavenstva Haburská 16 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 10.03.2014
   JUDr. Andrea Tarkuličová - člen predstavenstva Rulandská 6 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.03.2014
   18.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Zdenko Kučera - predseda predstavenstva Brumovická 8418/8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 11.12.2013
   Adrián Rác - člen predstavenstva Brumovická 8495/1 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 11.12.2013
   Mgr. Marcel Sedlák - člen predstavenstva Landauova 26 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 11.12.2013
   11.12.2013Nové obchodné meno:
   CBC Development a. s.
   Nové sidlo:
   Karadžičova 12 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
   správa nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných a iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností,
   obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
   predaj nehnuteľností
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Zdenko Kučera - predseda predstavenstva Brumovická 8418/8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 11.12.2013
   Adrián Rác - člen predstavenstva Brumovická 8495/1 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 11.12.2013
   Mgr. Marcel Sedlák - člen predstavenstva Landauova 26 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 11.12.2013