Create Invoice

J&T Investment Pool - I - SKK - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 02.05.2016
Basic information
Business name J&T Investment Pool - I - SKK
PIN 35888016
TIN 2021840183
Date create 01 June 2004
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat J&T Investment Pool - I - SKK
Lamačská cesta 3
84104
Bratislava
Financial information
Profit -9 596 €
Capital 42 605 060 €
Own capital 42 595 567 €
Date of updating data: 02.05.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 50,996,256
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 50,980,849
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 50,980,849
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 50,980,849
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,407
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 15,407
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 113
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 15,294
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 50,996,256
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,987,841
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 14,937,300
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 14,937,300
A.II. Share premium (412) 2,679,674
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 4,567
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 4,567
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 33,429,414
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 33,429,414
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -53,518
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 60,719
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -114,237
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,596
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,415
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 8,415
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 7,935
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 720
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,215
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 02.05.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,412
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,683
D. Services (účtová group of 51) 9,584
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 99
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,683
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -9,584
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,412
XII. Foreign exchange gains (663) 2,412
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,845
O. Exchange rate losses (563) 1,043
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 802
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 567
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,116
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,596
Date of updating data: 02.05.2016
Date of updating data: 02.05.2016
 • PIN :35888016 TIN: 2021840183
 • Registered seat: J&T Investment Pool - I - SKK, Lamačská cesta 3, 84104, Bratislava
 • Date create: 01 June 2004
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Miloš Badida predseda Nad akáty 1600/17 Kunratice - Praha 4 148 00 Česká republika 01.12.2015
  Ing. Dušan Koník podpredseda Grösslingová 59 Bratislava 811 09 22.12.2015
  Michala Garbačíková člen Sputniková 8 Košice 040 12 22.12.2015
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.04.2016Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Miloš Badida - predseda predstavenstva Nad akáty 1600/17 Kunratice - Praha 4 148 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.12.2015
   Ing. Dušan Koník - podpredseda predstavenstva Grösslingová 59 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 22.12.2015
   Michala Garbačíková - člen predstavenstva Sputniková 8 Košice 040 12 Vznik funkcie: 22.12.2015
   01.06.2004Nové obchodné meno:
   J&T Investment Pool - I - SKK, a.s.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne služby
   sekretárske služby
   faktoring a forfaiting
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov (nebanková činnosť)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo