Create Invoice

GENERAL Projekt - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GENERAL Projekt
Status Destroyed
PIN 35888849
TIN 2021837928
Date create 08 June 2004
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat GENERAL Projekt
Strečnianska 6
85105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35888849 TIN: 2021837928
 • Registered seat: GENERAL Projekt, Strečnianska 6, 85105, Bratislava
 • Date create: 08 June 2004
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.11.2010Zrušené obchodné meno:
   GENERAL Projekt s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Strečnianska 6 Bratislava 851 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu vrátane výpočtovej techniky
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľké poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   predaj jedov a žieravín vo veľkoobchode a maloobchode s výnimkou zvlášť nebezpečných
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
   administratívne činnosti
   automatizované spracovanie údajov
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   spracovanie grafických návrhov podľa predlohy
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Polák Strečnianska 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Polák Strečnianska 6 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 23.08.2005
   25.08.2005Nové sidlo:
   Strečnianska 6 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   Roman Polák Strečnianska 6 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Polák Strečnianska 6 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 23.08.2005
   24.08.2005Zrušené sidlo:
   Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumetácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti
   vykonávanie komplexnej projektovej činnosti
   spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
   vykonávanie projektového manažmentu
   grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie
   poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
   vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Arch. Daniel Prekop Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Arch. Daniel Prekop Rozvodná 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 08.06.2004
   22.02.2005Nové predmety činnosti:
   vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti
   vykonávanie komplexnej projektovej činnosti
   spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
   vykonávanie projektového manažmentu
   grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie
   poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
   vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
   08.06.2004Nové obchodné meno:
   GENERAL Projekt s.r.o.
   Nové sidlo:
   Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumetácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu vrátane výpočtovej techniky
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľké poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   predaj jedov a žieravín vo veľkoobchode a maloobchode s výnimkou zvlášť nebezpečných
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
   administratívne činnosti
   automatizované spracovanie údajov
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   spracovanie grafických návrhov podľa predlohy
   Noví spoločníci:
   Ing. Arch. Daniel Prekop Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Arch. Daniel Prekop Rozvodná 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 08.06.2004