Create Invoice

ČSOB Asset Management - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ČSOB Asset Management
Status Destroyed
PIN 35889446
TIN 2021844242
Date create 10 June 2004
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ČSOB Asset Management
Medená 22
81102
Bratislava
Financial information
Capital 9 308 €
Own capital 7 718 €
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35889446 TIN: 2021844242
 • Registered seat: ČSOB Asset Management, Medená 22, 81102, Bratislava
 • Date create: 10 June 2004
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.06.2013Zrušené obchodné meno:
   ČSOB Asset Management, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Medená 22 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Novotný - člen Dolná 24 Zohor 900 51 Vznik funkcie: 06.06.2011
   Ing. Andrea Halcinová - predseda Gallayova 47 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 26.02.2013
   Ing. Štefan Miko - člen Modra nad Cirochou 195 Modra nad Cirochou 067 82 Vznik funkcie: 26.02.2013
   06.04.2013Nové obchodné meno:
   ČSOB Asset Management, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Halcinová - predseda Gallayova 47 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 26.02.2013
   Ing. Štefan Miko - člen Modra nad Cirochou 195 Modra nad Cirochou 067 82 Vznik funkcie: 26.02.2013
   05.04.2013Zrušené obchodné meno:
   ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   vytváranie a spravovanie podielových fondov podľa § 3 ods. 2 zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
   riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/,b/,c/,e/,f/,g/,i/ zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o cenných papieroch/. Pri vykonávaní činnosti podľa § 3 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g/,i/ zákona o cenných papieroch sa táto činnosť môže vykonávať len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny
   poradenská činnosť vo veciach investovania do investičných nástrojov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), f) zákona o cenných papieroch
   úschova a správa podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radko Semančík - predseda predstavenstva Ardovo 59 Dlhá Ves 049 55 Vznik funkcie: 17.06.2011
   Ing. Robert Zemánek - člen Znievska 8 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 06.06.2011
   19.10.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radko Semančík - predseda predstavenstva Ardovo 59 Dlhá Ves 049 55 Vznik funkcie: 17.06.2011
   18.10.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radko Semančík - člen Ardovo 59 Dlhá Ves 049 55 Vznik funkcie: 18.07.2008
   14.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Zemánek - člen Znievska 8 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 06.06.2011
   Ing. Peter Novotný - člen Dolná 24 Zohor 900 51 Vznik funkcie: 06.06.2011
   13.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Ravinger , PhD. - člen Znievska 1 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 22.12.2009
   Mgr. Vladimír Šošovička - predseda Eisnerova 6968/6 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 19.12.2008
   28.01.2011Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Ravinger , PhD. - člen Znievska 1 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 22.12.2009
   27.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Ravinger - člen Znievska 1 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 22.12.2009
   29.05.2010Nové sidlo:
   Medená 22 Bratislava 811 02
   28.05.2010Zrušené sidlo:
   Kolárska 6 Bratislava 815 63
   30.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Ravinger - člen Znievska 1 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 22.12.2009
   29.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Josef Beneš - člen U Kříže 631/20 Praha 5 - Jinonice 158 00 Česká republika Vznik funkcie: 09.04.2008
   08.12.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radko Semančík - člen Ardovo 59 Dlhá Ves 049 55 Vznik funkcie: 18.07.2008
   07.12.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radko Semančík - člen K lučinám 17 Praha 3 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 18.07.2008
   21.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Šošovička - predseda Eisnerova 6968/6 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 19.12.2008
   20.05.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Šošovička - predseda I. Bukovčana 13 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 19.12.2008
   29.01.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Šošovička - predseda I. Bukovčana 13 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 19.12.2008
   28.01.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Šošovička - člen I. Bukovčana 13 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 01.01.2007
   25.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radko Semančík - člen K lučinám 17 Praha 3 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 18.07.2008
   24.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Balážová - predsedkyňa Rustaveliho 9544/15 Bratislava 831 08 Vznik funkcie: 01.01.2007
   12.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Josef Beneš - člen U Kříže 631/20 Praha 5 - Jinonice 158 00 Česká republika Vznik funkcie: 09.04.2008
   11.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Viktor Kouřil - člen Hraničná 13 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 04.08.2006
   20.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Balážová - predsedkyňa Rustaveliho 9544/15 Bratislava 831 08 Vznik funkcie: 01.01.2007
   19.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Balážová Rustaveliho 9544/15 Bratislava 831 08 Vznik funkcie: 28.01.2005
   09.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Šošovička - člen I. Bukovčana 13 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 01.01.2007
   08.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Josef Beneš - predseda Bedřichov 9 Špindleruv Mlyn 543 51 Česká republika Vznik funkcie: 10.06.2004
   09.08.2006Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Viktor Kouřil - člen Hraničná 13 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 04.08.2006
   19.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Široký - člen Strmý vŕšok 137 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 10.06.2004
   17.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Balážová Rustaveliho 9544/15 Bratislava 831 08 Vznik funkcie: 28.01.2005
   16.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Balážová Veternicova 11 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 28.01.2005
   16.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Balážová Veternicova 11 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 28.01.2005
   15.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Šošovička - člen I. Bukovčana 13 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 10.06.2004
   07.12.2004Nové sidlo:
   Kolárska 6 Bratislava 815 63
   Nové predmety činnosti:
   riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/,b/,c/,e/,f/,g/,i/ zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o cenných papieroch/. Pri vykonávaní činnosti podľa § 3 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g/,i/ zákona o cenných papieroch sa táto činnosť môže vykonávať len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny
   úschova a správa podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
   06.12.2004Zrušené sidlo:
   Nám. SNP 29 Bratislava 815 83
   Zrušeny predmety činnosti:
   riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch")
   10.06.2004Nové obchodné meno:
   ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.
   Nové sidlo:
   Nám. SNP 29 Bratislava 815 83
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch")
   vytváranie a spravovanie podielových fondov podľa § 3 ods. 2 zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
   poradenská činnosť vo veciach investovania do investičných nástrojov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), f) zákona o cenných papieroch
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Juraj Široký - člen Strmý vŕšok 137 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 10.06.2004
   Mgr. Vladimír Šošovička - člen I. Bukovčana 13 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 10.06.2004
   Ing. Josef Beneš - predseda Bedřichov 9 Špindleruv Mlyn 543 51 Česká republika Vznik funkcie: 10.06.2004