Create Invoice

Val.Com.Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Val.Com.Slovakia
PIN 35889462
TIN 2021837884
VAT number SK2021837884
Date create 10 June 2004
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Val.Com.Slovakia
Hrachová 12
82105
Bratislava
Financial information
Sales and income 550 249 €
Profit 5 741 €
Capital 178 166 €
Own capital -199 143 €
Contact Information
Email infiniti@musicbar.sk
Phone(s) 0905447652, 0265445127
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 130,034
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 76,151
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 76,151
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 12,998
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 63,153
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 53,763
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 11,238
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11,238
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 18,417
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 417
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 417
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,000
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 8,480
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 8,480
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,480
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 15,628
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 13,849
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,779
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 120
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 120
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 130,034
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -193,403
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.III. Other capital funds (413) 11,948
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -217,732
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -217,732
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,741
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 309,847
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 14,907
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 11,200
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 11,200
9. Liabilities from social fund (472) 231
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 3,476
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 1,173
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 291,007
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 202,216
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 202,216
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 75,500
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 2,375
7. Liabilities from social insurance (336) 3,026
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,895
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 995
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,760
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,760
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 13,590
4. Deferred income short-term (384A) 13,590
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 549,625
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 550,249
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 2,466
III. Revenues from sale of services (602, 606) 547,159
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 596
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 537,588
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 24,087
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 198,083
D. Services (účtová group of 51) 206,752
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 76,315
E.1. Wages and salaries (521, 522) 52,034
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 18,381
4. Social expenses (527, 528) 5,900
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 7,247
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 20,620
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 20,620
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,484
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,661
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 120,703
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,040
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 766
2. Other expense (562A) 766
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,274
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,040
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,621
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,741
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35889462 TIN: 2021837884 VAT number: SK2021837884
 • Registered seat: Val.Com.Slovakia, Hrachová 12, 82105, Bratislava
 • Date create: 10 June 2004
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Roman Valovič Hrachová 12 Bratislava 821 05 10.06.2004
  PaedDr. Jozef Valovič Bajkalská 12985/9B Bratislava 831 04 31.03.2015
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Roman Valovič 3 320 € (50%) Hrachová 12 Bratislava 821 05
  PaedDr. Jozef Valovič 1 660 € (25%) Bajkalská 12985/9B Bratislava 831 04
  Ing. Alexandra Valovičová 1 660 € (25%) Hrachová 12/A Bratislava 821 05
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.2015Noví spoločníci:
   PaedDr. Jozef Valovič Bajkalská 12985/9B Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Jozef Valovič Bajkalská 12985/9B Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 31.03.2015
   28.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Špaček Hagarova 5 Bratislava 831 52
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rastislav Špaček Hagarova 5 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 28.03.2012
   26.02.2014Zrušeny spoločníci:
   Peter Haberern Znievska 28 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Haberern Znievska 28 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 02.02.2010
   12.04.2012Nové sidlo:
   Hrachová 12 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexandra Valovičová Hrachová 12/A Bratislava 821 05
   Rastislav Špaček Hagarova 5 Bratislava 831 52
   Nový štatutárny orgán:
   Rastislav Špaček Hagarova 5 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 28.03.2012
   11.04.2012Zrušené sidlo:
   Hrachová 16/C Bratislava 821 05
   19.11.2010Zrušeny predmety činnosti:
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   leasing hnuteľných vecí, priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - trenér futbalu
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   18.02.2010Nové sidlo:
   Hrachová 16/C Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Peter Haberern Znievska 28 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Haberern Znievska 28 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 02.02.2010
   17.02.2010Zrušené sidlo:
   Bajzova 14 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Paed.Dr. Jozef Valovič Bajzova 14 Bratislava 821 08
   Anna Valovičová Bajzova 14 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Paed.Dr. Jozef Valovič Bajzova 14 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 10.06.2004
   Anna Valovičová Bajzova 14 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 09.05.2006
   29.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Roman Valovič Hrachová 12 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Valovič Hrachová 12 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 10.06.2004
   28.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Valovič Černyševského 1277/23 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Valovič Černyševského 1277/23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.06.2004
   15.08.2006Nové predmety činnosti:
   skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru výpočtovej techniky
   administratívne služby
   grafická činnosť pomocou PC podľa predlohy
   vydavateľská činnosť, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti
   inštalácia dát, inštalácia dátových, štruktúrovaných sietí
   upratovacie práce
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do desať lôžok
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   pohostinská činnosť
   kancelárske, sekretárske, kopírovacie rozmnožovacie služby
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti športu
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   leasing hnuteľných vecí, priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - trenér futbalu
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Valovič Černyševského 1277/23 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Valovič Černyševského 1277/23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.06.2004
   Anna Valovičová Bajzova 14 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 09.05.2006
   14.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Roman Valovič Černyševského 1277/23 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Valovič Černyševského 1277/23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.06.2004
   10.06.2004Nové obchodné meno:
   Val.Com.Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajzova 14 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   čistiace a upratovacie služby
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   údržba trávnatých plôch
   záhradnícke práce
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Paed.Dr. Jozef Valovič Bajzova 14 Bratislava 821 08
   Roman Valovič Černyševského 1277/23 Bratislava 851 01
   Anna Valovičová Bajzova 14 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Valovič Černyševského 1277/23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.06.2004
   Paed.Dr. Jozef Valovič Bajzova 14 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 10.06.2004