Create Invoice

OWL - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Business name OWL
PIN 35893818
TIN 2021857365
VAT number SK2021857365
Date create 21 July 2004
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat OWL
Zámocká 36
81101
Bratislava
Financial information
Sales and income 8 707 €
Profit -6 126 €
Capital 24 284 €
Own capital -38 659 €
Contact Information
Phone(s) 0911381191
Mobile phone(s) 0911381191
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 14 7,006
A. Non-current assets r. 03 + r. 04 + r. 09 7,006
A.I. Long-term intangible assets (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,006
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,241
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 840
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,390
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 17,247
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -44,785
A.I. Capital r. 27 + r. 28 6,800
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 6,800
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) -45,459
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,126
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 62,032
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 62,032
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,632
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 60,300
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 8,707
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 8,707
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 13,629
C. Services (účtová group of 51) 1,826
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 670
F. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (551, (+/-) 553) 10,443
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 690
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,922
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,881
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 244
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 244
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -244
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,166
P. Income tax expense (591, 595) 960
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,126
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :35893818 TIN: 2021857365 VAT number: SK2021857365
 • Registered seat: OWL, Zámocká 36, 81101, Bratislava
 • Date create: 21 July 2004
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Mgr. Zuzana Benkovská Gašičová 6 800 € (100%) Agátová 860/103 Partizánske 958 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.01.2014Nové sidlo:
   Zámocká 36 Bratislava 811 01
   29.01.2014Zrušené sidlo:
   Lazaretská 3/A Bratislava 811 08
   10.08.2012Nové sidlo:
   Lazaretská 3/A Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Dušan Uhrík Talichova 2110/2 Bratislava - Dúbravka 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Uhrík Talichova 2110/2 Bratislava - Dúbravka 841 02 Vznik funkcie: 24.07.2012
   09.08.2012Zrušené sidlo:
   Bazová 9 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Rastislav Posluch Matejkova 57 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Posluch Matejkova 57 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 03.11.2009
   02.04.2010Nové sidlo:
   Bazová 9 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   01.04.2010Zrušené sidlo:
   Bazová 9 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   16.12.2009Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevázkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   administratívne služby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Gašičová Agátová 860/103 Partizánske 958 04
   JUDr. Rastislav Posluch Matejkova 57 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Gašičová Agátová 860/103 Partizánske 958 04 Vznik funkcie: 03.11.2009
   JUDr. Rastislav Posluch Matejkova 57 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 03.11.2009
   15.12.2009Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/ bod 1-11 zák.č. 379/1997 Z.z.: a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom b) ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach c) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste d) ochrana majetku pri preprave e) ochrana prepravy majetku a osoby f) ochrana osoby g) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia h) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby i) vypracúvanie plánu ochrany j) poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v bodoch a) až i) k) odborná príprava osôb na činnosti uvedené v bodoch a) až j)
   prevádzkovanie detektívnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. b), bod 1-8, zák. č. 379/1997 Z.z: a) hľadanie osoby, b) hľadanie majetku, c) zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, d) získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch, e) získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, f) vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo, g) poradenstvo týkajúce sa činností uvedených pod a) až f), h) odborná príprava osôb na činnosti uvedené pod a) až g)
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ľubomír Benkovský Šalviová 46 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ľubomír Benkovský Šalviová 46 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 21.07.2004
   21.07.2004Nové obchodné meno:
   OWL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bazová 9 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/ bod 1-11 zák.č. 379/1997 Z.z.: a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom b) ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach c) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste d) ochrana majetku pri preprave e) ochrana prepravy majetku a osoby f) ochrana osoby g) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia h) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby i) vypracúvanie plánu ochrany j) poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v bodoch a) až i) k) odborná príprava osôb na činnosti uvedené v bodoch a) až j)
   prevádzkovanie detektívnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. b), bod 1-8, zák. č. 379/1997 Z.z: a) hľadanie osoby, b) hľadanie majetku, c) zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, d) získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch, e) získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, f) vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo, g) poradenstvo týkajúce sa činností uvedených pod a) až f), h) odborná príprava osôb na činnosti uvedené pod a) až g)
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ľubomír Benkovský Šalviová 46 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ľubomír Benkovský Šalviová 46 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 21.07.2004