Create Invoice

immovia GROUP - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name immovia GROUP
PIN 35895799
TIN 2021965891
VAT number SK2021965891
Date create 06 August 2004
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat immovia GROUP
Riečna 75
97101
Bratislava
Financial information
Profit -4 990 €
Capital 2 265 €
Own capital -8 933 €
Contact Information
Phone(s) 0259418145
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,735,644
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 182,567
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 182,567
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 182,567
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,553,077
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,552,759
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,550,000
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,550,000
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,035
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,719
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 318
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 35
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 283
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,735,644
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,922
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,193
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,193
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,320
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -45,445
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -45,445
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,990
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,749,566
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,550,000
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 1,550,000
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 190,914
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 189,954
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 8,652
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,907
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 4
D. Services (účtová group of 51) 3,807
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 96
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,907
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,811
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 123
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 123
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -123
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,030
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,990
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35895799 TIN: 2021965891 VAT number: SK2021965891
 • Registered seat: immovia GROUP, Riečna 75, 97101, Bratislava
 • Date create: 06 August 2004
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.07.2014Nové obchodné meno:
   immovia GROUP, a. s.
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Faktoring a forfaiting
   Organizovanie dobrovoľných dražieb
   22.07.2014Zrušené obchodné meno:
   HOBACOR, a. s.
   10.06.2014Nové sidlo:
   Riečna 75 Prievidza 971 01
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Ľudovít Daňo - predseda V. Benedikta 303/28 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 02.06.2014
   09.06.2014Zrušené sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 8 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jiří Dokoupil - predseda Míšovice 340 Hostěradice 671 71 Česká republika Vznik funkcie: 30.12.2013
   09.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Jiří Dokoupil - predseda Míšovice 340 Hostěradice 671 71 Česká republika Vznik funkcie: 30.12.2013
   08.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Nikola Exnerová - predseda predstavenstva Petra Jilemnického 2500/11 Most 434 01 Česká republika Vznik funkcie: 16.11.2011
   13.12.2011Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 8 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nikola Exnerová - predseda predstavenstva Petra Jilemnického 2500/11 Most 434 01 Česká republika Vznik funkcie: 16.11.2011
   12.12.2011Zrušené sidlo:
   Šafárikova 1 Prešov 080 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Farkaš - predseda predstavenstva Jahodová 8/6748 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 09.12.2009
   Ing. Zuzana Ištvánfiová - podpredseda predstavenstva Ľudovíta Fullu 8 Senec 903 01 Vznik funkcie: 01.03.2011
   Daniel Meszároš - člen predstavenstva Jurská 1106/9 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 01.03.2011
   10.03.2011Nové sidlo:
   Šafárikova 1 Prešov 080 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   vydávanie nebankových platobných kariet
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Ištvánfiová - podpredseda predstavenstva Ľudovíta Fullu 8 Senec 903 01 Vznik funkcie: 01.03.2011
   Daniel Meszároš - člen predstavenstva Jurská 1106/9 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 01.03.2011
   09.03.2011Zrušené sidlo:
   Jahodová 8/6748 Prešov 080 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   01.05.2010Nové predmety činnosti:
   verejné obstarávanie
   22.12.2009Nové sidlo:
   Jahodová 8/6748 Prešov 080 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Farkaš - predseda predstavenstva Jahodová 8/6748 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 09.12.2009
   21.12.2009Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Rattaj - predseda predstavenstva Drotárska cesta 94 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 09.12.2008
   10.11.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   leasingová činnosť
   17.12.2008Nové obchodné meno:
   HOBACOR, a. s.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Rattaj - predseda predstavenstva Drotárska cesta 94 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 09.12.2008
   16.12.2008Zrušené obchodné meno:
   OHS - Obecná Holdingová Spoločnosť, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Mostová 2 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Marek Balko - člen Líščie Nivy 6 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.08.2004
   Ing. Roman Fischer - predseda Robotnícka 3 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 06.08.2004
   06.08.2004Nové obchodné meno:
   OHS - Obecná Holdingová Spoločnosť, a.s.
   Nové sidlo:
   Mostová 2 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Marek Balko - člen Líščie Nivy 6 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.08.2004
   Ing. Roman Fischer - predseda Robotnícka 3 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 06.08.2004